Çocuklar için online İngilizce kursları daha eğitim sektörüne katılmadan da şimdide bir çok velinin aklına gelen ilk sorlardan biri sınıfta kaç öğrencinin bulunacadır. Genel veli davranışı az öğrenci eğilimi göstersede çocuklar için online İngilizce kursunda sınıfda bulunan öğrenci sayısının azlığı yada çokluğundan ziyade sınıf ortamının verimlilği önemlidir.

Tabiki gerek diğer eğitim kurumlarında olsun gerek çocuklar için online İngilizce kursularında olsun öğrenci sayısı sorgulanmalı ve en ideal mevcut ile öğretmen ve öğreniler çocuklar için online İngilizce kursunda eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmelilerdir.

Sınıf kontenjanları çocuklar için online İngilizce kurslarında sınıfın metre kare büyüklüğü olmadığı için ve denetleyici kurum olan milli eğitim bakanlığının bu konuda sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığından çocuklar için online İngilizce kurslarında kurumların kendisine bırakılmıştır. Bu durumda çocuklar için online İngilizce kursu ve velinin ortak davranışı genelde sınıf kontenjanlarını belirlemektedir.

Çocuklar için online İngilizce kursu içerisinde yapılması gereken hem velinin kalabalık sınıf ortamı endişesini giderecek bir sayı belirlemek hem de öğretmen ve öğreni verimliliğini arttıracak bir sayı üzerinde durmak olacaktır.

Tabiki çocuklar için online İngilizce kursunun sürdürülebilir olması için sınıf kontenjanlarınında belli bir sayıdan az olmaması gerekmektedir.

Peki bunca özellik ve önemli noktaya değindikden sonra çocuklar için online İngilizce kursunda sınıfda bulunacak maksimum öğrenci sayıı ne olmalıdır? Burada dikkat edilecek iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi çocuklar için online İngilizce kursu içerisinde eğitim alan öğrencilerin yaş dağılımıdır. Çocuklar için online İngilizce kursunda sınıf kontenjan sayısı belirlenirken en küçük çocukların dikkat algı ve motivasyonları dikkate alınalı çocuklar için onlineİngilizce kursu bu küçük yaş grubuna göre şekillendirilmelidir.

ikinci dikkar edilecel husus ise çocuklar için online İngilizce kursunun markalaşma sürecinde tüm sınıflarına uygulayacağı eşit davranışlar olacağından çocuklar için online İngilizce kursunun en küçük öğrencileri hangi şartlarda eğitimlerine devam ediyorlarsa diğer yaş guruplarıda aynı haklardan faydalanmalıdırlar.

Genel olarak çocuklar için online İngilizce kurslarının en az 4 en fazla 16 öğrenci ile İngilizce eğitimlerini başarı ile sürdürdükleri eğitim sektörününde bilinen bir gerçektir. O dönemdeki mevcut öğrenci sayısına göre bu sayılar arasında bir mevcut seçmenin gözlemlediğimiz kadarı ile bir sakıncası yoktur.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak bizler tüm sınıflarımızda 12 kişilik öğrenci mevcudu ile öğrencilerimize hizmet etmeyi makul mantıklı ve verimli bulmaktayız. Çocuklar için online İngilizce kursunda olması gereken bir standart vardır ilkesi ile Elmadil çocuklar için online İngilizce kursumuzun sınıf kontenjanlarını 12 öğrenci en üst sınıfr olarak tutmakta olup  o seviyede yeni öğrencilerimiz geldikçe çocuklar için online İngilizce kursu yönetimi olarak hemen yeni bir sınıf  açarak eğitim öğretim çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursunda kullandığımız yazılımlar ve sanal sınıf uygulamalarının hepsi 12 ööğrenci üst sınır olarak düzenlenmiştir.