A seviyeleri- Temel İngilizce Kullanıcısı

İngilizce testi A1 (Başlangıç)

Belirli türdeki ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan bilindik günlük tabirleri ve çok temel ifadeleri kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadığı, tanıdığı insanlar ve sahip olduğu şeyler gibi kişisel bilgilere dair sorular sorabilir ve bu sorulara cevap verebilir. Diğer kişinin yavaş ve net konuşması ve yardımcı olmaya hazır olması şartıyla basit bir şekilde etkileşimde bulunabilir.

English test A2 (Elementary İngilizcesi)

En yakınındaki alanlara dair (ör: çok temel kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, iş) cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Bildik ve rutin konularda basit ve doğrudan fikir alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Kendi geçmişi, yakın çevresinin durumunu ve önde gelen ihtiyaçlarına dair durumları basit kelimelerle anlatabilir.

B seviyeleri- Bağımsız İngilizce Kullanıcısı

İngilzce testi B1 (Orta Seviye İngilizce)

Genellikle işte, okulda, tatilde, vb.de karşılaşılan bildik konulardaki açık standart bilgilerin temel noktalarını anlayabilir. Muhtemelen o dilin konuşulduğu bir bölgeyi gezerken en çok meydana gelebilecek durumlarla başa çıkabilir. Bildik ya da kişisel ilgi alanına dair konular üzerine bağlantılı basit metin üretebilir. Tecrübeleri ve etkinlikleri, hayalleri, umutları ve isteklerini anlatabilir ve düşünceler ve planlara yönelik kısaca nedenler belirtebilir ve açıklamalar yapabilir.

İngilizce testi B2 (Orta Üstü Seviye İngilizce)

Kendi uzmanlık alanındaki teknik konuşmalar dahil olmak üzere hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir. Bir akıcılık ve doğaçlamayla etkileşim kurabilir, bu durum taraflardan biri için zorlama olmadan o dil ana dili olan biriyle düzenli bir etkileşimi mümkün hale getirir. Geniş bir yelpazedeki konularda net, detaylı metin üretebilir ve çeşitli fikirlerin avantajlarını ve dezavantajlarını belirterek bir konu hakkındaki noktada bakış açısını açıklayabilir.

C seviyeleri- Gelişmiş Seviye İngilizce Kullanıcısı

İngilizce testi C1 (İleri İngilizce)

Çok sayıda zorlu, uzun metinleri anlayabilir, altlarında yatan anlamı fark edebilir. Açıkça çok fazla ifade arayışına girmeden kendini akıcı ve doğaçlama bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal, akademik ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Organizasyon kalıpları, bağlaçlar ve bağlılık sağlayan ifadelere dair kontrollü bir kullanım göstererek açık, iyi yapıda, detaylı metinler üretebilir.

İngilizce testi C2 (İleri)

Duyulan ya da okunan hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Kolay anlaşılır bir sunumla argümanları ve ifadeleri yeniden yapılandırarak farklı sözlü ve yazılı kaynaklardaki bilgileri özetleyebilir. Daha karmaşık durumlarda bile anlamın daha ince taraflarını ayırt ederek kendini doğal, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir.