Çocukların İngilizce eğitim sürecinde yapılacak çalışmalardan önce çocukların duygusal yapısına bir göz atmak gerekir. Çocuklar hiç bir amaçları olmadığı şartlarda bile şarkılar ile mutlu olurlar. Onları mutlu eden bu eğlenceli faaliyeti eğitim alacakları bütün branşlarda kullanmak biz öğretmneler için yapılabilecek en temel harekettir.

Kaldıki İngilizce eğitiminde sık tekrarın önemi, akılda kalma, yüksek motivasyon gibi faktörleri göz önüne aldığımızda çocuklar için İngilizce eğitimin özellikle başlangıç aşamasında en önemli faaliyetin çocuk şarkıları olduğu aşikardır ve bütün eğitim otoritereleri ilede kabul görmüş durumdadır.

Çocuklar için İngilizce eğitimizde şarkılar ile başlayan dinleme faaliyetleri ileri ki saffalarda okuma metinlerini dinleme ya da kitapların okunuşunun dinlemesi şeklinde düşünülüp planlanmalıdır.

İngilizce dinleme çalışmalarında bizim gördüğümüz en büyük eksiklik, bir çok çocuk için dinleme işini  eğitim kurumlarının öğretmenlere öğretmenlerin ailelere ailelerinde çocuklara bırakmış olmasıdır. Tabiki bu sektörün her kurumunda geçerli değildir.

Elmadil'e göre çocuklar için İngilizce eğitiminde dinleme çalışmaları eğitim kurumunun merkezi yönetimi tarafından organize edilmeli dinleme kurum içinde bir birim olarak düşünülmeli takibi yine kurum merkezi yönetimi tarafından yapılmalıdır. İngilizce öğretmenine dinlemenin takibi ya da hazırlanması bir ek iş olarak verilmememlidir. 

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursunda çocukların dinleme çalışmaları kurum yönetiminin asli görevlerinden olup dinleme konusunda öğretmenlerimiz çocukları ve aileleri yönlendirme ve motivasyonlarını arttırmada görevlendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin yaptığı dinleme çalışmalarının süreleri aileler tarafından Elmadil yönetimine belli peryotlarda bildirilmekte her çocuk için neyi ne zaman ne kadar dinlediği analiz edilip İngilizce öğretmenlerine çocuk hakkında bilgi verilmektedir.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak hedefimiz her bir çocuğumuzun her gün en az 30 dakika İngilizce dinleme yapmasını sağlayacak materyali sağlamak ve bu dinleme çalışmasınının önemini aile ve çocuğa hissettirmek ve ilk dört yılda 1000 saatlik dinleme süresine çocuklarımızı ulaştırmaktır.