Çocuklar için online İngilizce kursu içerisinde de eğtimcilerin ayrı düştüğü temel konulardan bir ev ödevleri çalışmalarıdır. Bir yanda ödevlerin sıkıcılı ve zorla yapılması olduğu gibi bir yanda da çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinin eğitim sürecini dikkate alması için verilen ev ödevleri vardır.

Öğrencilerin bir çoğu ödevler konusunda okul ödevlerinin birikmesi ilede bir bıkkınlık duygusu yaşarken velilerin çocuklarının hiç bir şey yapmaması konusundaki haklı şikayetleri bulunmaktadır.

İngilizce gelişiminde en önemli destekleyici faktör aslında dinleme ve ilerleyen aşamalarda okuma faaliyetidir. Asıl mesele bu çalışmaları yaptırılmasıdır. Ancak ev ödevi faaliyeti ile de özellikle ülkemizde alışıla gelmiş iş disiplini sağlanmış olur. 

Ev ödevleri çocuklar üzerinde bir yorgunluk duygusu ve bıkkınlık yaratabileceği için çocuklar için online İngilizce kursu tarafından verilen ev ödevinin çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinide yormamamsına usandırmamasına dikkat etmeli verilen ödevin mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlanabilecek özellikte olması sağlanmalıdır.

Çocuklar için online İngilizce kursunda en önemli kriter öğrencinin pamuk ipliği ile kursa bağlı olduğu ilkesi unutulmamalı öğrenciyi yıpratacak ödev çalışmalarından uzaklaşılalıdır.

Bizler Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri olarak haftada bir gün ödev günü olarak programlama yapmakta ve ödevlerin 10 dakikayı geçmiyecel şekilde kurgulanmasını hedeflemekteyiz.