Çocuklar için online İngilizce kursu eğitim sürecinde en çok dikkat edilecek noktalardan bir taneside çocuklar için online İngilizce kursu öğretmeni ve çocuklar için oline İngilizce kursu yöneticilerinin kuracığı nitelikli iletişimdir. 

Çocuklar kendilerine birey olarak değer verilmesini ve önemsenmelerini haklı olarak isterler onlar için derslerden daha önemli olan önemsenmektir. Bu davranış çocuklar için online İngilizce kursu öğrencileri içinde geçerlidir. Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencileri zaten katıldıkları İngilizce derslerinde İngilizcenin temel kazanımlarını almakta olacaklardır. Onların öğretmenleri ve kurum yöneticileri tarafından önemsenmesi fikirlerine değer verilmesi davranışlarını geliştirecek çocuklar için online İngilizce kursuna çocukların sahiplenme duygusunu oluşturacaktır.

Öğrenciler dahil oldukları eğitim kurumlarını benimsediklerinde o eğitim kurumunun öğretmenlerinin kendilerine vereceği görev ve sorumlulukları daha içten yerine getireceklerdir.

Çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri belli peryotlarda öğrencilerin dahil oldukları grupların derslerine girerek onlerı dinlemeli sorularına cevap vermeli istek ve düşüncelerini öğrenmelidirler.

Elmadil olarak bizler her ay yaptığımız okuma şenliklerinde öğretmenimiz ile kurum yöneticilerinden birini derslerimizde öğrencilerimiz ile karşılaştırmakta öğrencilerimizin doğrudan görüşlerini kurum yöneticilerine iletme fırsatı sunmaktayız.