Çocuklar için online İngilizce kursu içerisinde öğrenciler her aşamada mutlu olmalıdırlar ilkesi ile ilerlenebiliyor. Ancak bu mutluluğun birde akademik olarak desteklenmesi ve kontrol edilmeside gerekir. Çocuklar için online İngilizce kursu eğitim sürecinde gelişimi en iyi ölçecek eğitim aracı ölçme değerlendirme bilimsel yaklaşımları ile yapılabilir. 

Çocuklar için online İngilizce kursu programı ilerlerken mümkünse kurumun içinden oluşturulacak bir öğretmen ekibi ile öğrencilerin gelişimi mutlaka ölçülmelidir. Çocuklar için online İngilizce kursunda sınavlar okuma,dinleme,konuşma ve yazma şeklinde uygulanmalıdır. Öğrencinin yaşı ve sınıfı çok küçük ise sınavda yazma bölümü yapılmayabilir.

 

Çocuklar için online İngilizce kursu bünyesinde yapılacak olan bu sınavların bell peryotları bulunmalıdır. Bu sınav peryodu için en uygun süre dönem başına iki adet olarak planlanabilr.

Çocuklar için online İngilizce kursunda yapılan sınavın sonuçları detaylı bir şekilde çocuklar için online İngilizce kursu velisine iletilmelidir.

Çocuklar için online İngilizce kursunda her bir detay hesap edilmeli çocuğun ve velinin motivasyonu kırılmayacak şekilde sistem ilerletilmelidir.