Hotline
0850 307 35 62
Çocuklar için Online İngilizce Kursu
Kurumsal Politikamız

Şirketimizin amaçları doğrultsunda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için;

 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak,
 • Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Hiç bir koşulda ürün, hizmet kalitesinden ödün vermemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri kontrol altına almak,
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitim ve memnuniyetini sağlamak,
 • Şikayetleri etkili bir şekilde ele alarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmak

Kuruluşumuzun Kurumsal Politikasıdır.   

Bilgi Güvenliği Politikamız

Elmadil iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla üst yönetim gözetiminde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurduğunu belirten firmalar ile çalışmaktadır. Bu firmalar görevlerine göre aşağıda siz değerli velilerine belirtilmişlerdir.   

Çözüm Ortaklarımız Görevleri İletişim Bilgileri Web Sayfaları
Net GSM Sanal Santral    
Blackboard Sanal Sınıf    
Türk Telekom İnternet Hizmetleri    
Aras Kargo Kargo Hizmetleri    
       
       

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla; kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği süreçlerinin performanslarını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi ve en aza indirgemeyi, müşterilerimizin bilgilerinin güvenliğini yasal şartlara uygun olarak karşılamayı taahhüt eden bu firmalarla ya da eşdeğer firmalar ile çalışmayı taahhüt ederiz    

Bilgi güvenliği politikamızın belirlediği amaçlar doğrultusunda; Bilgi Güvenliği risklerinin yönetilmesi ve bilginin yeterli seviyede güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Zayıflıkları ve tehditleri ele alarak bünyemizde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarının uygulanmasından anlaşmalı firmalar sorumlu iken bu şirketlere yükümlülüklerimizi getirmekten de şirketimiz sorumludur.   

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki internette hangi platform olursa olsun %100 güvenli değildir

Online (Canlı) Ders Videolarının Kayıt Altında Tutulması Hakkında

Çocuklarımız her türlü şartlarda ve her yerde  mutlu ve güven içerisinde olması Uzaktan Eğitim İngilizce Kursumuzda olmazsa olmaz ve ön şartıdır. Bu bağlamda derslerimizin huzur ve güven altında sürekliliğinin sağlanabilmesi için öğretmenimizin ve yöneticilerimizin her bir çocuğumuzu ders anında gözlemleyebilmesi ders sırarasında olabilecek aksaklıkların bir daha yaşanmaması için öğretmen ve öğrencilerimizin kameralarının ve hopörlerlerinin  açık olması gerekmektedir.

Ayrıca bu görüntü ve sesler olası negatif davranış gösterebilecek bir veli ya da öğrenci olduğunda Disiplin Kurulunca Kayıt İptalinin Haklı Gerekçesinin İspatı için kullanılacağından dolayı canlı derslerimiz, veli görüşmelerimiz ve veli seminerlerimiz kayıt altına alınacaktır.

Disiplin Kurulumuz Öğrenci Kayıt Silinmesi ve MEB Disiplin Yönetmeliği Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız

 

Bu kayıtlar 6 ay saklandıkdan sonra eğer bir ihtiyaç olmayacaksa silinecektir.

Bu bilgilerden başka kişisel verilerin güvenliğini bir adım daha fazla koruyabilmek adına kayıt altına alınan dersler tekrar tekrar izlenebilmesi yada öğrenciler tarafından indirilebilme imkanını yazılımız sunduğu halde biz onaylamadığımız için sistemimize almamaktayız.     

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki internette hangi platform olursa olsun %100 güvenli değildir.

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

Sayın Velimiz ve Değerli Öğrencimiz,    

Elmadil web sitesi (www.elmadil.com ve www.elmadil.com.tr), Elma Eğitim Hizmetleri Ltd ’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Elmadil için büyük önem taşır.

Elmadil olarak, siz değerli öğrencilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

HANGİ VERİLERİNİZ KİŞİSEL VERİDİR ve HANGİ MEVZUAT KAPSAMINDA KORUNUR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin; Kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf), İletişim Bilgileri, Özel Nitelikli Kişisel Veriler (sağlık verileri, dernek-vakıf-sendika üyeliği, vb.), Abonelik Bilgileri, Şebek, Trafik, Konum Bilgileri (internet ortamında yapılan erişimlerle ilgili sisteme bağlantı ve sistemden çıkış tarih-saat bilgileri, arama ve mesajların tarih-saat bilgisi ve arama süresi ile kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz, diğer bağlantı bilgileriniz; kullanılan cihaza ilişkin bilgiler ve söz konusu cihazın konum bilgileri, hizmet ve ürünlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ve hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler), Hizmet ve Ürün Kullanıma İlişkin Bilgiler (hizmet ve ürünlerin kullanımına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.elmadil.com ve www.elmadil.com.tr başta olmak üzere, ELMA EĞİTİM’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, hizmet sunumu, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitesi ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz gibi veri türleri), Ödeme Bilgileriniz, gibi veri türlerini ifade eden bilgidir.

Kişisel bilgileriniz tarafımızca, sadece sizin bilginiz dahilinde temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Elmadil  ve Çözüm Ortaklarımızdan hizmet alacağımızdan dolayı çözüm ortaklarımız tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimseyle paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kuğudil, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir.

Web sitemizde Elma Eğitim tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından kuğu Eğitim Hizmetleri'nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, Elmadil’in gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

KVKK madde 4 uyarınca;
"(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme."

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, aboneliğin sona ermesi ve abonelik sonrası diğer işlemler, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, Şirketimize beyan ettiğiniz kimlik bilgileri ve belgelerinizin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgi ve belgelerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, Şirketimizin yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, Site'nin mobil versiyonu-aplikasyonunun kullanılması durumunda konum vb. verilerinizin ilgili mevzuat gereğince yetkililere verilmesi, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Aboneler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz tarafından sistemlerde ve internet altyapısında gerekli önlemler alınmıştır. Sitemizi kullanırken; tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Sitemize abonelik, hizmet/ürün Satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgilerin yanı sıra kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Yine kanunlara uygun şekilde, abonelerimiz ile her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, Satış ve pazarlama amacıyla, abonelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Grup Şirketleri’nce SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, abonelerimize ticari elektronik iletiler gönderebiliriz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi yollarla elektronik ortamda toplanır. Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadan işlenemez; fakat KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen aşağıda yer verilmiş olan hukuki sebeplere ve bu metinde yer verilen amaçlarla tarafınızın açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür:

 • Elma Eğitim Hizmetlerinin tabi olduğu yerel veya yabancı kanunlarda öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması yani talep edilen hizmet ve ürünlerin sizlere sunulabilmesi için tarafımızla akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Elmadil’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, kuğudil’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, tarafınızca yetkilendirilmiş vekil, vasi ve temsilcilerinize, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketlere, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR HAKLARINIZ

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca;
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İsterseniz kişisel verilerinin islenmesi ile ilgili işlemler hakkında Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. Kuğudil olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Şirketimiz ....................................................................................... adresine (Noter, iadeli taahhütlü mektup, vb. yollarla) yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

VERİ GİZLİLİĞİ İLKELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İnternet sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimiz Kuğu Eğitim Hizmetleri ltd Şirketleri’ne aittir.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak Şirketimiz, burada paylaşılan ilkelerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkini saklı tutar. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup; bu değişiklikler Şirketimizce internet sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Çerez (Cookie) Politikası

www.elmadil.com, www.elmadil.com.tr ve mobil uygulamalarında (bundan sonra tümü birlikte “Platform” olarak anılacaktır) çeşitli çerezler kullanılmaktadır.

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerez'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu engellemenin Platform'un kullanımını etkileyebileceğini belirtmek isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu Platform'da çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde ve uygulamamızda yer alan Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

Çerez Nedir, Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Platform'da çerez kullanılmasının temel amaçları; Platform'u iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için Platform'un işlevselliğini ve performansını arttırmak, Platform'un, sizin ve Kugudil'in’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

Platform'da Kullanılan Çerezler Sürelerine Göre;

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Platform'u ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Ziyaretiniz süresince Platform'un düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlarlar. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Platform'u kullanım amacınız vb. hususlar göz önünde bulundurularak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Platform'u aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde; cihazınızda Platform tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir. Eğer varsa, sizin Platform'u daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir; böylece sizlere daha iyi bir hizmet sunabiliriz.

Platform'da Kullanılan Çerezlerin Kategorilerine Göre;

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Bu çerezlerle, Platform'un çalışması sağlanmakta, Platform'un çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 • Oturum: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 90 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Platform'a giriş yapmaları durumunda; kullanıcının Platform'da ziyaret ettiği her bir sayfada Platform kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada yeniden şifresini girmesini önlemeye yarar.

 • Kullanıcı Kimliği: Kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

Flash Çerezleri (Flash Cookies): Platform'da yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılanılır.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılır. Seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması, vb.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Platform'u ziyaret edenlerin sayısı, Platform'da görüntülenen sayfaların tespiti, Platform ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlar.    

 • Reklam: Hedef odaklı ve davranışsal reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 6 ay Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Pazar Analizi: Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Kampanya/promosyon: Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Google analitikleri: Tüm istatistiksel verilerin toplanarak; Platform'un sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 50 ay Çerezlerin Kontrolü yapılabilmektedir.
 • Kaynak site: Kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak ve ilgili içerikler sunmak için kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Son ziyaret ve hareket: Kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak ve kullanıcılara Platform'u son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak için kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde Platform'daki kullanıcı deneyiminiz etkilenebilir, Platform'un bazı özellikleri işlevselliğini kaybedebilir, Platform'u ziyaret ettiğinizde sizin için kişiselleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Platform'u görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanızı hatırlatmak isteriz.

 

MADDE 1-TARAFLAR: İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);
1940.Cadde No:14 A Blok No:46 Yenimahalle - ANKARA adresinde mukim Elmadil Uzaktan Eğitim Kursu (Kısaca “kayit.elmadil.com.tr” olarak anılacaktır.) ile Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:
İşbu Sözleme, üyenin kayit.elmadil.com.tr tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.
MADDE 3 – TANIMLAR:
Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.
Buna göre;
Üye: kayit.elmadil.com.tr iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş kayit.elmadil.com.tr aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,
E-Posta Adresi:Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.
Şifre:Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, kayit.elmadil.com.tr tarafından kayit.elmadil.com.tr üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,
Üye Hesabı:Üyelerin kayit.elmadil.com.tr nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,
Ürün/Hizmet:kayit.elmadil.com.tr tarafından işletilen kayit.elmadil.com.tr üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,
Ürün/Hizmet Bedeli:kayit.elmadil.com.tr üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,
Kullanıcı:Üye olup olmadığını bakılmaksızın, kayit.elmadil.com.tr adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen kişi ya da kuruluşu,
Kredi Kartı/Banka Kartı:Üyelerin, kayit.elmadil.com.tr adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,
Hizmet Kanalları:Seçimi münhasıran kayit.elmadil.com.tr’a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (kayit.elmadil.com.tr) altyapı platformu ve benzerlerini,
Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran kayit.elmadil.com.tr yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,
Sipariş Onayı:kayit.elmadil.com.tr üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin kayit.elmadil.com.tr bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,
Hesabım Menüsü: kayit.elmadil.com.tr üzerinden erişilen, üyelerin kayit.elmadil.com.tr bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,
SMS:Kısa Mesaj Servisini,
Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri kayit.elmadil.com.tr'un ilgili bölümünü ifade etmektedir. İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.
MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
4.1 Üyelik Başvurusu
4.1.1 kayit.elmadil.com.tr üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle kayit.elmadil.com.tr’a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. kayit.elmadil.com.tr özel bir kulüp olup kayit.elmadil.com.tr, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, kayit.elmadil.com.tr üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle kayit.elmadil.com.tr’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. kayit.elmadil.com.tr’un, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.
4.1.3 Üyelik, kayit.elmadil.com.tr’un inisiyatifinde olmak kaydıyla, hizmet kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra kayit.elmadil.com.tr tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini kayit.elmadil.com.tr adresinden veya müşteri hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.
4.1.5 Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, üyelik sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler kayit.elmadil.com.tr adresine ilk girişinde üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
4.2 Üyelik Başlangıcı
kayit.elmadil.com.tr tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, bildirdiği e-posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte kayit.elmadil.com.tr hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.
4.3 Üye Hesabının Kullanılması
4.3.1 Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece iş bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, kayit.elmadil.com.tr tarafından sunulan hizmetleri ve/veya üye hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.
4.3.2 kayit.elmadil.com.tr bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar kayit.elmadil.com.tr tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.
4.4 E-posta adresi ve şifre
4.4.1 kayit.elmadil.com.tr, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderir. Üye, kayit.elmadil.com.tr tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda kayit.elmadil.com.tr’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan e-posta adresi ve şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.4.3 Üyeye ait e-posta adresi ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle kayit.elmadil.com.tr ’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan dolayı herhangi bir ödeme yapması halinde kayit.elmadil.com.tr’unuğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi üyeye rücu etme hakkına sahiptir kayit.elmadil.com.tr bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.
4.4.4 Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye, şifre değişikliği için gerekli işlemleri kayit.elmadil.com.tr adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde müşteri hizmetlerini arayarak veya kayit.elmadil.com.tr adresindeki yönlendirmeleri takip ederek şifresini alabilir.
4.4.5 kayit.elmadil.com.tr’a bildirilen e-posta adresi değiştirilemez, kayit.elmadil.com.tr ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, üyeden e-posta adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi şifreyi de değiştirebilir. Üye, e-posta adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde kayit.elmadil.com.tr, değişikliği üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye kayit.elmadil.com.tr tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler
4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler üye tarafından değiştirilebilir; bunun için üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.
4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve kayit.elmadil.com.tr veri tabanında saklı tutulan iş bu sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.) siparişlerin ve üye hareketlerinin, kayit.elmadil.com.tr tarafından istatistiksel raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. kayit.elmadil.com.tr bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.3 Üye, kayit.elmadil.com.tr’ a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, kayit.elmadil.com.tr’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, müşteri hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının kayit.elmadil.com.tr tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.
4.5.4 Üye, işbu sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek kayit.elmadil.com.tr gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.6 Üyeliğin Sonlanması
4.6.1 kayit.elmadil.com.tr’un, üye hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde üye hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin kayit.elmadil.com.tr tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
4.6.2 kayit.elmadil.com.tr, gerekli gördüğü takdirde, üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri kayit.elmadil.com.tr' un belirleyeceği zaman diliminde kayit.elmadil.com.tr veri tabanında saklanmaya devam eder.
4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, kayit.elmadil.com.tr adresine üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini kayit.elmadil.com.tr müşteri hizmetlerine ileterek üye hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini kayit.elmadil.com.tr’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin kayit.elmadil.com.tr tarafından tamamladığı anda sona erer. kayit.elmadil.com.tr üyeliği sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini müşteri hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.
4.6.4 Üye hesabının kapatılması halinde; kayit.elmadil.com.tr’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
5.1 Üye, kayit.elmadil.com.tr üzerinden sunulmuş olan ürün/hizmet için, o ürüne/hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. kayit.elmadil.com.tr, web sitesinde yer verdiği ürün veya hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. ürün’e/hizmet’e ilişkin sipariş kayit.elmadil.com.tr üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde üyenin kayıtlı e-posta adresine e-posta, cep telefonuna SMS ile sipariş onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da üyenin bilgisine sunulacaktır.
5.2 Hizmet sunumlarında kayit.elmadil.com.tr hizmeti sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmet’e ilişkin sorumluluğu kayit.elmadil.com.tr internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. kayit.elmadil.com.tr hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.
5.3 Üye, sipariş ettiği ürün/hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve kayit.elmadil.com.tr’a bildirdiği kredi kartından/banka kartından tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.
5.4 Üye, üye hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile üyenin ve kayit.elmadil.com.tr’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde kayit.elmadil.com.tr'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.5 kayit.elmadil.com.tr; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, üyenin bu hatalı aktarımı kayit.elmadil.com.tr Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da re’sen, iptal ederek, ilgili üye hesabını/hesaplarını üyenin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.
5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. kayit.elmadil.com.tr böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.
5.7 kayit.elmadil.com.tr, kayit.elmadil.com.tr adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir. kayit.elmadil.com.tr, sunulan ürün veya hizmetin sezon ürünü veya sezon hizmeti olduğu taahhüdünde bulunmamaktadır.
5.8 kayit.elmadil.com.tr’a üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (internet, televizyon, cep telefonu (üyelik, wap/İnternet bağlantısı, üyenin göndereceği veya üyeye gönderilecek SMS ücreti vd.) vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise üyenin sorumluluğundadır.
5.9 SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. kayit.elmadil.com.tr SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile kayit.elmadil.com.tr'dan, uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden kayit.elmadil.com.tr sorumlu değildir.
5.10 kayit.elmadil.com.tr, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde kayit.elmadil.com.tr’un, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda kayit.elmadil.com.tr bu bilgiyi üye ile paylaşmayı taahhüt eder.
MADDE 6- EK HİZMETLER:
6.1 İşbu sözleşmenin kabulü kayit.elmadil.com.tr internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.
6.2 Üye, kampanya ve promosyonlardan kayit.elmadil.com.tr tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. kayit.elmadil.com.tr’un, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.
6.3. Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, hediye çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda üyenin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde tahvil edilemez.
6.4 kayit.elmadil.com.tr, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar kayit.elmadil.com.tr’un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.
MADDE 7 - SORUMLULUK:
7.1 Üyelerin kayit.elmadil.com.tr tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve iş bu sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu sözleşme şartları geçerli olacaktır.
7.2 İş bu sözleşme uyarınca; Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı kayit.elmadil.com.tr tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. kayit.elmadil.com.tr’un işbu sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle üye, işbu sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.
7.3 kayit.elmadil.com.tr adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, kayit.elmadil.com.tr tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekildekayit.elmadil.com.tr’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kayit.elmadil.com.tr tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının kayit.elmadil.com.tr’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. kayit.elmadil.com.tr’un bilgisi olmadan üyenin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan kayit.elmadil.com.tr’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, kayit.elmadil.com.tr‘un uğrayacağı zarar ve ziyanları üyeye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı hakkı saklıdır.
7.4 İş bu sözleşmede düzenlenen ve kayit.elmadil.com.tr'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler kayit.elmadil.com.tr'un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır. kayit.elmadil.com.tr; İşbu sözleşme kapsamında üyenin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, üyeye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
7.5 Üyelerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması kayit.elmadil.com.tr’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
MADDE 8 - ORTAK HÜKÜMLER:
8.1 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun kayit.elmadil.com.tr tarafından kabulü ile sözleşme yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, üyelik başvuru talebinin yapılması akabinde başvurunun kayit.elmadil.com.tr tarafından kabulü tarihidir.
8.2 Üye, iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
8.3 Üye, üyelik başvurusuna ilişkin olarak kayit.elmadil.com.tr tarafından tutulan kayıtların geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta kayit.elmadil.com.tr’un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikro film ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu, kayit.elmadil.com.tr‘un yemin teklifinden ber’i kıldığını beyan ve kabul eder.
8.4 Taraflar işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.
8.5 Üye aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. kayit.elmadil.com.tr, aksi kayit.elmadil.com.tr adresinde açıklanmadığı sürece, işbu Sözleşmede belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.
İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İnternet Adresi: kayit.elmadil.com.tr ve elmadil.com.tr

Gizlilik ve İletişim Sözleşmesi

Bu gizlilik ilkeleri web sitemizin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler web sitemizin gizlilik ilkelerini ve web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılır.

Sitemizde alışveriş sepetinizin takibi ve ayni reklamların ard arda görülmesinin engellenmesi için cookielerden yararlanılmaktadır. Cookielerden size ilgi alanlarınız doğrultusunda içerik sunulması ve tekrar tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin saklanması gibi konularda yararlanılmaktadır. 18 yaşından küçüklerin web sitemize, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından web sitemiz sorumlu tutulamaz.

Sitemizin kayıt formunda, kullanıcılarımız iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, mail adresi... gibi) girmelidir. Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini üyelerimize, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılır. İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılır ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılır. Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilir. Alınan finansal bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılır. Kişiye özel bilgiler, kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanarak istenilen tüm durumlarda da kullanılır. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılır. Kullanıcı bilgileriniz gizli tutulup 3. Şahıslarla paylaşımı yapılmayacaktır.

Sonuç Olarak:

Gizlilik İlkeleri

Elmadil web sitesini ziyaret ederek ve E-posta ve telefon listemize kaydolarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi korumak bizim görevimizdir. Aşağıdaki ilkeler, bu kişisel bilgilerinizi nasıl değerlendireceğimizi tanımlar.

(1) Topladığımız Bilgiler

Aşağıda belirtilen kişisel bilgileri toplayabilir, kaydedebilir ve kullanabiliriz:

 • (a) Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler.
 • (b) Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili bilgiler.
 • (c) E-posta ve telefon listemize kaydolmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için verdiğiniz bilgiler.
 • (d) E-Posta adresinize ve telefonunuza pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendirebilecek bilgilerin gönderimi yapılabilir.
 • (e) Sitemizde ve sitemizin alt sayfalarında kayıt ve  ödeme işlemlerinede kullanılabilir.

(2) Site Ziyareti Bilgileri

Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgileri, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanabiliriz. Bu sitede ‘çerez’ler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir. Bu çerez dosyası, tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlar ve takip eder. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebiliriz. Bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanabiliriz. Ayrıca işbu bilgileri sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve siteyi sizin için kişiselleştirmek için kullanabiliriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilir. Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, bizim site de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılırlığı büyük ölçüde azaltırsınız.

(3) Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Bu siteye verdiğiniz kişisel bilgiler, gizlilik ilkelerinde belirtilen veya ilgili sayfalarda açıklanan amaçlar için kullanılır. Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • (a) Siteyi kişiselleştirerek, ziyaretinizi daha verimli hale getirmek.
 • (b) Pazarlama amaçlı bilgiler dışındaki, sizi ilgilendirebilecek bilgileri e-posta, site üzerinden ileti veya benzer bir sistemle yollamak. telefon ile aramak
 • (c) Elmadil’i ilgilendiren pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz bilgileri site üzerinden ileti , telefon ile aramak veya e-posta yoluyla yollamak.
 • (d) Elmadil içerisinde satın alma (kayıt olma) işleminde ve ödeme yapma sırasında kullanılabilir.
 • (e) Diğer şirketlere sadece istatistiksel amaçlı ve fakat sizi tanımlamada kullanılmayacak bilgi vermek. Onayınız olmadığı müddetçe kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle doğrudan pazarlama amaçlı paylaşılmayacaktır.

(4) Diğer Bilgilendirmeler

Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen amaçlara ek olarak, aşağıdaki nedenlerden ötürü kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz:

 • (a) Yasaların bizi zorunlu kılması halinde zorunlu kıldığı ölçüde.
 • (b) Açılan veya açılacak olan yasal soruşturmalar nedeniyle .
 • (c) Yasal haklarımızı korumak (sahteciliği engellemek için gerekli bilgileri vermek dahil) amacıyla.

Bu gizlilik ilkelerinde belirtildiği üzere, üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayacağız.

(6) Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin yanlış kullanımı ve üçüncü şahısların eline geçmesi ile ilgili engelleyici gerekli önlemleri alacağız. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliğini garanti edemeyiz.

(7) Üçüncü Kişi Web Siteleri

Bu web sitesi diğer başka web sitelerine bağlantılar içerir, ancak gizli bilgi aktarımı yapmaz. İşbu diğer sitelerin gizlilik ilkeleri ve yükümlülüklerinden biz sorumlu değiliz. www.elmadil.com.tr ve www.kayit.elmadil.com.tr web sayfalarının ve Elmadil Uzaktan Eğitim Kursu nun çalıştığı firmaları dilerseniz inceleyebilir ve son kararınızı ona göre verebilirsiniz.Elmadil çalıştığı firmalardan sorumlu değildir.

(8) Özet : 

Bu gizlilik ilkeleri web sitemizin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler web sitemizin gizlilik ilkelerini ve web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılır.

Sitemizde alışveriş sepetinizin takibi ve ayni reklamların ard arda görülmesinin engellenmesi için cookielerden yararlanılmaktadır. Cookielerden size ilgi alanlarınız doğrultusunda içerik sunulması ve tekrar tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin saklanması gibi konularda yararlanılmaktadır. 18 yaşından küçüklerin web sitemize, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından web sitemiz sorumlu tutulamaz.

Sitemizin kayıt formunda, kullanıcılarımız iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, mail adresi... gibi) girmelidir. Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini üyelerimize, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılır. İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılır ve kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılır. Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilir. Alınan finansal bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılır. Kişiye özel bilgiler, kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanarak istenilen tüm durumlarda da kullanılır. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılır. Kullanıcı bilgileriniz gizli tutulup 3. Şahıslarla paylaşımı yapılmayacaktır.

(9) İletişim

1940.cadde No:14 ABlok No:46 Yenimahalle ANKARA  

 Tel: 0 850 307 35 62

Mail: destek@elmadil.com.tr

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1.SATICI:

Adı/Unvanı : Elmadil Uzaktan Eğitim Kursu

Adresi : 1940.cadde No:14 ABlok No:46 Yenimahalle ANKARA  

Telefon : 0 850 307 3562

1.1.ALICI: 

Adı/Unvanı : ALICININ "kayit.elmadil.com.tr" adresine verdiği üyelik bilgisindeki kişi

Adresi : ALICININ "kayit.elmadil.com.tr" adresine üyelik sırasında bildirdiğiyi (yazdığı) adrestir.

Telefon : ALICININ "kayit.elmadil.com.tr" adresine üyelik sırasında bildirdiğiyi (yazdığı) telefon numarasıdır..

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait  "kayit.elmadil.com.tr" internet alişveriş sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak "4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun" ve "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

3.1. Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile TEK ÖDEME (TEK ÇEKİM) ve Kredi Kartı ile TAKSİTLİ ÖDEME

3.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kredi kartına İade Prosedürü:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır.kayit.elmadil.com.tr bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra ,Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda kayit.elmadil.com.tr,Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye işyeri yani kayit.elmadil.com.tr,bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,Üye işyeri yani kayit.elmadil.com.tr ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade , kayit.elmadil.com.tr in Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

 

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi : ALICINI üyelik sırasında beyan ettiği adrestir.

Teslim Edilecek Kişi:  ALICINI  kendisi yada alışveriş sırasında beyan ettiği kişidir.

Fatura Adresi :ALICINI üyelik sırasında beyan ettiği adres ya da sipariş sırasında beyan ettiği yeni adrestir.

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Kargo Ücreti : Kargo fiyatı ilk gönderimde atıcıya aittir.Ancak iade durumunda kargo ücretini müşteri öder. alıcı bu süzleşme ile kargo ücret kurallarını kabul etmiş olur.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, "kayit.elmadil.com.tr" internet sitesinde "4077 Sayılı Kanun" ve "Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenen " bilgilendirme formunu" ve yine sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. satılan hizmet www.elmadil.com.tr ve www.kayit.elmadil.com.tr adresinde belirtilen planlama tarihinde uygulanır. Elmadil Uzaktan eğitim Kursunun bu planı değiştirme ve böyle bir değişiklik olursa müsterinin satışı iptal etme hakkı vardır.

 

4.3.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ve söz verilen hizmeti yerine getirmekten sorumludur.

 

4.5- Sözleşme konusu ürünün ve hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi ve hizmeti yerine getirme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün ve hizmetin ödemesini yaptıktan sonra  7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. ancak bu sözleşme ile 7(yedi) günlük süre geçtikten  sonra alıcı Milli eğitim Bakanlığının Eğitimden Vazgeçme  Kurallarını kesin kabul etmiş sayılır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Kurumlarından ayrılış kuralları aşağıda belrtilmiştir.

İade Şartları - ( Kayıt İptal Şartları) ve Ücretlerin İadesi

Uzaktan Eğitim Dil Kursumuzda Milli Eğitim Bakanlığı nın ilgili Yönetmeliğnce getirimiş kurallar uygulanır.

Kayıt İptal İşlemlerinin başlaması için velinin yazılı olarak Elmadil Uzaktan Eğitim Kursuna bdilekçe ile başvurması gerekir. Veli yazılı başvuru yapılmadığı sürece öğrenci derslere katılmaya devam etti ve hizmet aldığını kabul etmiş sayılır ve bunu veli "üyelik Şüöleşmesini" onayladığı anda kabul etmiş sayılır.

Devamsızlık durumu ücret ödemeye engel değildir.Veli devamsızlık durumunda ücreti ödemeyi peşinen kabul eder. 

Yönetmelik aşağıda belirtilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ' NİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÖĞRENCİ AYRILMASI İLE İLGİLİ MADDESİ

Ücretlerin iadesi :

MADDE 56 – (1) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)

(2) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)

(3) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Kurumlara

(Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

 1. (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul,     ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan   sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 2. Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim  ücretinin yüzde onu (%10) dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu (%10) ile öğrenim gördüğü ders saati  sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 3. Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

Bilgi ve Örnek Ücret İade Uygulaması

     Yukarıdaki ilgili yönetmelikde renkli belirtilmiş koşullar (B MADDESİ) Uzaktan Eğitim Kurumlarını kapsamaktadır. Örnek olarak (Bin)1000 Türk Lirasına kayıt yaptırmayı kabul eden bir kursiyer yada kursiyerin velisi ayrılmak isterse

 • Dersler başlamadan ayrılılır ise (Yüz)100 Turk Lirası'nı ödeme yapmayı kabul ve kendisine ayrılış talebini yazılı olarak kurumumuza ilettikten sonra (Yedi)7 iş günü içerisinde (Dokuzyüz)900 Türk Lirası ödeme yaptığı yöntem ile geri ödeme yapılır.
 • Dersler başladıktan sonra ayrılır ise (Yüz)100Türk Lirası ve katıldığı derslerin ücreti ödemeyi kabul eder ve kendisine ayrılış talebini yazılı olarak kurumumuza ilettikten sonra (Yedi)7 iş günü içerisinde geri kalan tutar ödeme yaptığı yöntem ile geri ödeme yapılır.

 

 

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.Ancak 7 günlük süreden sonra Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ayrılış veiptal koşulları geçerli olacaktır.B u sözleşme ile Müşteride Satıcıda bu ayrılış koşulunu kabul etmiş sayılır

 

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla lekronik şifreli ürünler ve paketi açılmış kitapların iadesi mümkün değildir.

 

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı "kayit.elmadil.com.tr",sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.Bu durumda , kayit.elmadil.com.tr sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

 

"kayit.elmadil.com.tr" 'un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı,"kayit.elmadil.com.tr" un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş  gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yeri olan ANKARA Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Elmadil'e öğreci kayıtı (alışveriş) yapmak için kayit.elmadil.com.tr 'ye üye olmanız şarttır. Sitemize üyelik ücretli değildir. Siteye üye olmayan kişilere kayıt (satış) yapılmaz.

Firmamız,4822 sayılı kanun ile değişik, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun hükümlerine uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahüüt eder.