Çocuklar için İngilizce kursu Avrupa ortak dil müfredatına uygun olarak düzenlemelidir. İngilizce eğitimi sadece bir ders kitabının sınırları içerisinde olmamamlı çocuklar için İngilizce kursu uygulaması Avrupa dil Müfredatı sınırları içerisine göre düzenlenmelidir.

Çocuklar için İngilizce kursu derslerinin sıralanışı ve işleyişide yine bu evrensel standartlar çevresine uygun yapılmalıdır. Çocuklar için İngilizce kursu öğretmenleri ve çocuklar için İngilizce kursu öğretmenlri CEFR Standartlarında sergiledikleri çocuklar için İngilizce kursu dersleri ile öğrencilerinin İngilizce eğitimini vermeyi kendilerine ilke edinmelidirler.

Çocuklar için İngilizce kursu kitaplarıda avrupa dil müfredatına uygun hazırlanmış olmalıdır.

Avrupa dil eğitimi standartları dışında kalacak her çalışma çocuklar için İngilizce kursu öğrencisi için bir risk teşkil etmektedir. Çocuklar için İngilizce kursu eğitim süreci dil biliminin standartları dışına çıkılmadan yapılmalıdır.