İngilizce ediniminde temel ilkelerden biriside süreklilik. Dikkat edilirse İngilizce kurs kitaplarının bir çoğu seri halinde çıkartılıyor basitten karmaşığa doğru seviye seviye kitaplar sıralanıyor.

Buradaki temel ilke kitap serisi ile kitapları tamamlaan öğrencinin İngilizce seviyesininde ilerlemesi. Edininim sürecinde çocuklar için onlie İngilizce kursuda şeçeceği kitap serisi ile öğrencisinin edinimini tamamlamasına destek olacak öncülük edecektir.

Eğitim kuumunun bir örgün eğitim kurumu ya da çocukla için online İngilizce kursu olmasının edinim süreci açısından pek bir önemi yoktur. Veli çocuklar için online İngilizce kursu ya da başka bir kuruluştan hangisini kendisine yakın hissediyorsa seçebilir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur kurumun çocuklar için online İngilizce kursu , örgün kurs veya okul olması değil kurumun seçeceği kitaplar öğretmen yaklaşımı ve mesleki teknik yönler olacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursları arasında bir değerlendirme yapılacaksa kriterlerden biride öğrencinin yaşayacağı eğitim sürecinin sürekliliğinin olup olmadığının da incelenmesi olmalıdır. kısa süreli çocuklar için online İngilizce kursları çözüm odaklıdan çok vakiti iyi değerlendirmek amacı güdebilir. Bu hedefler çocuklar için online İngilizce kursunun yöneticileri ile iyice görüşülüp ona göre çocuk için bir planlama yapılmalıdır.

Elmadil kurulduğu günden bu yana çocuklar için online İngilizce kursu olarak hedef ,plan ve süreklilik göstereceği eğitim programını velileri ile paylaşmaktadır.