2. sınıf İngilizce dil kursu eğitim süresince genelde verilen eğitim İngilizce kelimeler üzerine kurulmuş olmasına rağmen olması gereken sadece 2.sınıf İngilizce kelimelerini kazandırmak değildir. 2.sınıf öğrencileri yeterli dinleme ve okuma çalışması ile birlikte çok rahatlıkla temel cümleleri kurabilir basit metinleri okuyabilirler.

2.sınıf İngilizce kelimeleri Cerf standartlarına göre A1.1 seviyesinin kelimeleri ile uyuşmakta olup sadece belli kelimler üzerinde durmaktansa o temayı kapsayan kelime gruplarına odaklanmak çok daha doğru olacaktır. Yine burada velinin ya da öğretmenin dikkat etmesi gereken noktanın kelimeyi edindirirken kullanacağı materyalleri görsel, özellikle de şarkı videoları olması 2. sınıf öğrencisinin hem bundan çok keyif almasını sağlayacak hem de verimliliği arttıracaktır.

2. sınıf İngilizce ( Pre-A1.1 Seviyesi) Konuları

 • What is your name?
 • Colours
 • Numbers
 • What is her name ?
 • What is his name?
 • Adjectives
 • Animal
 • How old are you?
 • What is this?
 • What are they?
 • How many...
 • Can you...
 • Jops
 • What do you see?