Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencileri ve çocuklar için online İngilizce kursu velileri her zaman İngilizce'ye karşı yüksek motivasyonda ve edinmeye hazır tutulmalıdır.

Çocuklar için online İngilizce kursu dinamik bir süreç olup nitelikli inputlar ile desteklenmez ise bir zaman sonra çocuklar için online İngilizce kursu velisine ve çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisine yük olmaya başlayacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinin başka görev ve sorumlulukları olduğuda unutulmamalıdır. Bu bağlamda hem çocuk ve aileyi İngilizce'de tutacak hem de çocuk ve aileye yük olmayacak ek çalışmaları planlamak ve yapmak çocuklar için online İngilizce kursu öğretmeni ve çocuklar çin online İngilizce kursu velisine bir görev olmuş durumdadır.

Çünkü çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisi yüksek motivasyonu ve sürekliliğini kaybederse sonuçta öğrenci çocuklar için online İngilizce kursunu bırakma eğilimine dönüşecektir. ki buda çocuklar için online İngilizce kursu için bir çöküşün başlangıcı olacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursu yönetici ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri hafta içi akşam saatlerinde çocuklar için online İngilizce kursu velisini ve çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisini 5 dakika gibi kısa bir süre için dahi olsa İngilizce 'ye maruz bırakmayı başaracak eğitim faaliyetleri düşünmeli ve bu faaliyetleri sistematik olarak uygulamalıdırlar.

Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencileri için kullanılacak online yazılım sayesinde 5 dakika sürecek bir dinleme ve soru cevap çalışması ya da çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinin bir konu hakkında azacağı küçük bir metin parçası çocuklar için online İngilizce kursu velisini mutlu edecek ve çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisini 5 dakikalık bir İngilizce çalışmasına maruz bırakacaktır.

Her zaman söylüyoruz çocuklar için online İngilizce kursu sadece online İngilizce dersi anlatmaktan ibaret olamaz.Çocuklar için online İngilizce kursu yöneticilerinin ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenlerinin he daim yeni çalışmalar üretmesi ve çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisini onunla birlikte çocuklar için online İngilizce kursu velisini İngilizce'ye karşı hazır tutması İngilizce'ye maruz bırakması gerekmektedir.