Tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi çocuklar içn online İngilizc kurslarında da belli bir istematik ilerleyişolmak zorundadır. Sistematik ilerleyiş İngilizce ediniminin en öneli aktörlerinden bir tanesi olarak metodolojide geçtiğinegöre çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri buna karşı koyamazlar 

Günümüz koşullarında İngilizce edinimini en güzel ve en yayın şekilde ilerleyiş basamaklarına ayrılmış hali CEFR Seviye ayrımı olarak kabul edilmektedir. Çocuklar için onlinee İnglizce kursuna düşen görevde işleyişini CEFR standartlarına göre yapmak olacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursu ilerleyişini kendi düşüncelerine göre sınıflandırmaya kalmamalı ya da eğitimine başladığı öğrencsinin planlamasını yarıda kesecek bir sistemsizlik içinde olmamamlıdır. Çocuklar için online İngilizce kursu yönetici ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri gerek başlangıç seviyesinden gerekse ileri seviyeden İngilice eğitimine başladıkları öğrencilerini B2 seviyesinin sonuna dek ilerletebilecek bir sstem ile velisinin karşısına çıkmalıdır.

Çocuklar için online İngilizce kursu içerisinde bulunan bir öğrenci sadece o günü kurtarmak amacı ile kayıt yaptırmıyordur o alenin ve çocuğun genelde hedefleri bu eğitim sürecini tamamen tamamlamak şeklindedir. Bu gerçeyi unutmadan yola çıkacak bir çocuklar için online İngilizce kursu o zaman tüm hazırlık ve planlamasını CEFR standartlarına göre yapıp önündeki en az beş yılı daha düünmelidir.

Çocuklar için online İngilizce kursu olarak bir başka açıdan daha yaklaşacağımız konu öğrencilrn kullanacağı yayınlar olacaktır. İngilizce eğitim kitaplarının günümüzde tamamına yakını CEFR standartlarına göre hazırlanmakta olup çocuklar için online İngilizce kursu yönetici ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri bu kitapları tercih edecektir yada etmelidir. Yayın işi de sisteme girdiğnde artık kaçınılmaz son çocuklar için online İngilzce kursunun CEFR basamaklarını kullanması erektiğidir.

Her hangi bir çocuklar için online İngilizce kursu öğrenci analizi yapıldığında görülür ki öğrenci İnlilizce seviyesi dağılımı başlangıç gruplarında her zaman daha fazladır. Seviye A da Seviye B ye ilerledikçe çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinin mevcutlarının azaldığı görülür burada şu iki sorun ortaya çıkar bunlardan birincisi çocuklar için online İngilizce kursu hep düşük seiyeyemi hitap edecek o zama üst seviydeki çocuklar ne olacak? İkinci sorun ise çocuklar için online İngilizce kursu üst seviyelerdeki grupları ekonomik ve sosyal garantisini nasıl alacak?

iki sorununda çözümü çocuklar için online İngilizce kursu yöneticiler ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenler taraından rahatlıkl çözülebilir Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencilerini B2 seviyesine kaddar taşıyacak ve mezun edecek kararlılığa sahip lmalı ve maddi manevi fedakarlığı gerektiğinde yapmalıdır. Çocuklar için online İngilizce kursları dilerlerse bu bahsettiğimiz olayı zamanında müdahale ve planlama yaparak çözebilirler.

Sonuç olarak veli sistemin en sonuna bakar ve onu ister Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak bizler A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar tüm seviye gruplarımızı oluşturup planlamış öğrenci ve velilerimize İngilizce eğitimlerini güvenli bir şkilde tamamlamaya karar vermiş ve çouklar için online İngilizce kursu olarak devam etmekteyiz.,

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu A1 seviyesinden B2 seviyesine tüm gruplarında aynı hzmet standartını uygulamakta olup 12 kişililk sınıflarda haftada 6 ayda 24 ders saati ile eğitim çalışmalarımızı sürdürmekdeyiz