Çocuklar için İnglizce kursu seçiminde ve kursun ilerleyişinde veliler ve sektör içerisinde en çok konuşulan ve değerlendirmeye alınan unsurlardan biride çocuklar için İngilizce kursu içinde oluşturulan sınıfların mevcutlarıdır.

Öğrenciler açısından en uygn ortam sınıfın az ya da çok mevcutlu olmasından ziyade çocuklar için İngilizce kursu yöneticilerinin sınıfları oluştururken göstereceği hassasiyet ve sınıfı oluşturan çocuklar için İngilizce kursu öğrencilerinin yaş ve bilgi açısından birbirine yakınlığı olacaktır.

Çocuklar için İngilizce kursu sınıflarının bilgi ve yaş olarak olabilecek en homojen durumda olması halinde çocuklar için İngilizce kursunda sınıf mevcutlarını değerlendirme aşamasına geçmek idealdir.

Çocuklar için İngilizce kursu online ders yapacak ise sınıf mevcudunun en az 4 en fazla 8 kişi ile sınırlanması gerektiğni düşünmekte ve Elmadil çocuklar için İngilizce kursu olarak bu koşulları uygulamaktayız.

Öğencilerin birbirleri ile pozitif yönde iletişime geçeceğinide göze aldığımız durumlarda 4 kişiden az mevcutlu sınıflarında zamanla verimliliğinin düşeceği hesaba katılmalıdır. Çcouklar için İngilizce kursu yöneticileri sınıfları oluştururken 8 kişi kontenjanınıda geçmemeye gayret ederek her öğrenciye söz hakkı düşmesini ve sınıf içi disiplininde sağlanması açısından uygun olacağı unutulmamalıdır.