Çocuklar için İngilizce kursu öğrencilerinin kazanımlarından bir taneside özgüvenlerinin artmasıdır. İngilizce'yi anlaya bilen çocuklar için İngilizce kursu öğrencileri zamanla İngilizce konuşmaya başlayacak İngilizce konuşacak sosyal ortamlarda bulunacak ve çocuklar için İngilizce kursu eğitim programının sosyal yönünden de faydalanmış yeni kazanımlar elde etmiş olacaktır.

Çocuklar için İngileize kursu yöneticileri ve çocuklar için İngilizce kursu öğretmenlerinin gözetiminde yapacakları münazaralar ile belli bir konu üzerinde fikirlerini söyleye bilecek kendilerini ifade edebilecek ve İngilizce'yi kullanarak sosyalleşeceklerdir.

Çocuklar için İngilizce kursları sadece İmgilizce dersinin verildiği birer program değil çocuklar için İngilizce kursu öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini ifade edebildikleri birer sosyal topluluklardır.

Çocuklar için İngilizce kursu yöneticileri ekipleri ile birlikte öğrencilerinin doğru ve nitelikli İngilizce iletişim kurabilecekleri eğitim çalışmaları ile çocuklar İçin İngilizce kurslarını birer İngilizce iletişim merkezi haline getirebilirler. Tabiki bu başarıyı elde edebilmek için çocuklar için İngilizce kursu yöneticilerinin ve çocuklar için İngilizce kursu öğretmenlerinin bu hedefe ve bu çalışmalara kendilerinin inanması ve çocuklar için İngilizce kursu içinde buna yönelik çalışmaları başlatıp akip etmeleri gerekir.

Elmadil çocuklar için İngilizce kursu olarak bizler dört becerinin kullanabileceği İngilizce çalışmalar ile öğrencilermizin İngilize bilgilerini kullanarak yaptığı munazara ve tartışma çalışmalarının her zaman destekleyicisi ve ortamını hazırlayan durumda olmuşuzdur.