Çocuklar için online İngilizce kurslarında velilerin en çok karşılaştığı sorunlardan bir taneside çocuğun katılacağı programların ders saati sayılarıdır. Ders saat sayısı ile programram ücretleri değştiği gib bu eğitimi az mı vemek gerekir çok mu vermek gerekir az yetmez ise çok çocuğu bunaltırsa ne olacağı genel hatları ile hep bir muamma olmuştur.

Oysa bu konu gereğinden fazla tartışılmış olup bir çok konu gibi burada da her kafadan bir ses çıkar olmuştur. çocuklar için online İngilizce kursunda ders saati belirlenirken yaklaşım duygulardan daha ziyade bilimsel veriler , çocuğun ihtiyacı takip edilecek kitabın içeriği ve en önemlisi sonuca ulaşılabilecek ders saat sayıları olmalıdır.

Çocukklar için online İnglizce kursunda öğretmeni boş bırakmamak için ders yazılımı kulağa işletmeci açısından hoş gelsede verimlilik açısından ve çocuğun motivasyonu açısından değerlendirilmeli ve abartılmamalıdır.

Bir öğrencinin  bununduğu seviyeyi sağlıklı ve verimli olarak tamamlayabilmesi için gerekli asgari ders saat sayısının biraz üzerinde bir ders saati yeterli olacaktır. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı İngilizce Programlarınında belli ders saatleri ile sınırlandığı bu kuralların dışına çıkılmaması gerekliliğide ayrıca dikkat edilmesi gereken etkenlerdendir.

Çocuklar için online İngilizce kursunda eğitimine devam eden bir öğrencinin ev çalışmalarınıda gereğince yerine getirdiği varsayıldığında her bir seviye için 144 der saati ile seviyeyi pekiştirmek amacı ile tekrarı amacı ile 288 ders saati aralığında bir ders saat sayısı çocuğun Çocuklar için online İngilizce kursundan olabildiğince verimli bir eğitim süreci yaşaması için yeterli olabilecektir.

Ancak şu etkende gözden kaçırılmamalı Çocuklar için onlin İngilizce kursuna devam eden bir öğrencinin kurs harici ödev, sınav ve küçük hatırlatmalar eşliğinde mümkün olduğunca her gün en za 30 dakika dinleme ve 15 dakika okuma çalışması yapması gerekliliğide unutulmamalıdır.

Elmadil çocuklar için online İnglizce kursu olarak bizler tüm seviye gruplarımızda haftada 6 ayda 24 ders ssati İnglizce eğitimin uzun soluklu bir sürece yayıldığında başarı getireceğine inanıyor ve programlarımızı bu şekilde uyguluyoruz.