Çocuklar için online İngilizce kursu yöneticilerinin bir aydınlanma yaşaması ve bu yaşadıkları aydınlanmayı velilerine iletmesi gerekmektedir. Çocuklar için online İngilizce kursu ya da normal yüz yüze çocuklar için İngilizce kursu olsun farketmez en önemli destekleyici ve sürükleyici etken öğrencinin mümkün olduğunca çok İngilizce'ye maruz kalmasıdır.

İngilizce'ye maruz kalmak kolay gibi görünsede kolay değildir. Sürekliliği sağlamak günlük hayat akışı içerisinde oldukça zordur. Çocuklar için İngilizce kurse velileri başlangıçta büyük bir gayret ve hevesle çocuklarının İngilizce'ye maruz kalmasını sağlasalarda gelişen süreçte bu maruz kalma illaki azalacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursu yönetici ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri işte burada çok büyük bir görev üstlenmekte öğrencilerinin ailelerine yol gösterici olarak davranıp onlara sistematik olarak inputları yollamayı tercih etmelidirler.

Çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri ve yöneticileri yaptıkları düzenli input çalışmalarını mutlaka kontrolde etmelidirler. Gei dönüşü olmayan çalışmaların çocuğun İngilizce geleişimine pek bir katkısıda olmayacaktır.

Çocuklar kendilerine verilen İngilizce faaliyetleri eğer onların hayatlarına bir yük getirmeyecekse hayatlarına bir neşe katacaksa benimserler ve gerektiği gibi yaparlar. Bu faaliyetleri yerine getiren çocukta mutlaka İngilizce adına gelişim oluşacak çocuklar için online İngilizce kursu amacına ulaşacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursu eğitim sürecinde gelişimi sadece derslere bağlamanın bir hata olduğunu bir gün herkes kavrayacak ve öğrencilerine sürekli İngilizce'ye maruz kalacak bir ortam sağlayacaktır diye umuyoruz.