Çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri ve çocuklar için online İngilizce kursu yöneticilerininhem kendileri hem de çocuklar için online İngilizce kursu öğrencileri için yapabileceği ilk ve en kuvvetli destekleyici iş çocuğu evde iyi takip edecek çocuğun İngilizce gelişimine katkıda bulunabilecek anne babalar oluşturmak olmalıdır.

Anne babalar çocuklar için online İngilizce eğitimi konusuna ne kadar hakim olurlarsa öğrenciye verecekleri destek de o kadar fazla olacaktır. Çocuk hangi sosyal çevreden gelirse gelsin sonuçta çocuktur ve İngilizce edinmesi için gerekli şartları kendi başına sağlaması güçtür ve bunu sürdürmesi olanaksızdır. 

Çocuklara İngilizce öğretmek için elmadil olarak bizlerin ilk ve en güçlü önerisi velilerin eğtim sürecinin nasıl işleyeceği ve sistematik olarak nasıl ilerleyeceği konusunda bilgilendirilmesi olacaktır. 

veli ne yaparsa yapsın sonuçta bir öğretmenin performansını yakalayamayacak sonuç itibarı ile öğretmene destek olacaktır. O zaman veliye verilecek en önemli öneri sistematiği öğrenmesi ve çocuğunun bu sistematik ilerleyişte kaybolmadan sürece ayak uydurup ilerleyip ilerlemediğine bakması olacaktır.

Ancak velinin çocuğunun İngilizce öğrenmesi daha doğrusu İngilizce edinmesi için öğrenciye yapacağı en faydalı kazanım aracı çocuğun bolca dinleme yapmasını sağlaması ayrıca sesli kitapları okunuşunu seyrettirmesi olacaktır.