Online İngilizce kursu bünyesinde İngilizce derslerine katılan öğrenciler ve veliler, derslerin devamlılığı ve sürecin ilerleyişi hakkında mutlaka online İngilizce kursu yöneticileri ve online İngilizce kursu öğretmenleri tarafından bilgilendirilmelidir. Süreç ilerledikçe velinin gelişen çocuğunu gözlemlemesi online İngilizce kursu velisinde bir tatmin ve güven duygusunun oluşumuna sebeb olacaktır. Online İngilizce kursuna oluşan bu güven ile veli online İngilizce kursu öğretmeninin öneri ve görüşlerini daha fazla önemseyecek ve yerne getirecektir.

Online İngilizce kursu velisinin öğretmenin önerilerini çocuğuna uygulaması ile çocukdaki gelişim daha da net olarak artacak ve ana hedef olan online İngilizce kursu öğrencisinin dil edinim süreci güven altında ilerleyecektir.

Online İngilizce kursunun en büyük avantajı öğrencinin İngilizce eğitiminin açıkta yapılıyo olduğundan gerek öğretmen gerekse online İngilizce kursu yönetiminin hata payını en alt düzeyde hatta sıfır noktasında tutmak zorunluluğunu getirmesidir.

Online İngilizce kursu çalışmaları sektörün bazı elemanları tarafından yanlış ve eksik uygulandığı için halk arasında kötü bir imaja sahip olsa da online İngilizce kursunu kaliteli ve gereğince yapan kuruluşlar sayesinde tekrar kaybolan güven inşa edilmekte olup zaman içinde online İngilizce kursu daha da güçlenecektir.

öğrenci velileri ve öğrenciler online İngilizce kursunun kazanımlarını farkettikçe başarı ve online İngilizce kursuna karşı olan sevgi de artacaktır.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak bizler tüm şeffaflık ve hassas çalışmamızla öğrencilerimizi ve çocuklar için online İngilizce kursu velilerimizi sürekli bigilendirmekte ve sürecin içine çekmeyi hedeflemekteyiz.