Çocuklar için online İngilizce kurslarında öğrencilerin başarısı veli davranışı ile doğrudan orantılı ilerliyor. Çocuklar için online İngilizce kursu velisi ne kadar bilinçl ve çocuğu ile ilgili ise öğrenci o kadar İngilizce faaliyetlere ve İngilizce derslerine bağlanıyor. 

Genel larak öğrencinin gelişimi ile çouklar için online İngilizce kursu velisinin davranışı çocuklar için online İngilizce kursunun konularının ilerlemesi ile uyuum içinde gelişiyor.

Çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenlerinin velilerini konu ve çocuklar için online İngilizce kursunun işleyişi hakkında bilgilendirmesi çocuklar için online İngilizc kursu öğrencisinin gelişim etkisine en az dersler kadar pozitif yönde bir katkı sağladığı sahanın öncüleri olan öğretmenler tarafından da sürekli dile getiriliyor.

Çocuklar için online İngilizce kursu velisinin çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisine sağlayacağı lojistk destek olarak belirteceğimiz dinle ve okuma çalışmalarına desteği öğrenciyi İngilizce ediniminde bir kaç basamak öne taşımak için tek başına bile yeterli olabiliyor.

Çocuklar için online İngilizce eğitiminde en önemli aktörlerden biri çocuklar için online İngilizce kursu velisidir. Onun pozitif kazanımları doğrudan çocuğa yansıdığı gibi negatif kazanımlarıda çocuğa yansımaktadır. Bundon dolayı çocuklar için online İnglizce kursu yöneticileri ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri her daim velisini çocuklar için online İngilizcekursunda sunulan eğitim hakkında bilgilendirmeli ve öğrencisinin önünü açmalıdır.

Elmadil olarak bizle velilerimizden gelen soru ve isteklere 48 saat içinde yanıt vermeyi hizmet standartı olarak benimsemiş durumda ve uygulamaktayız.