Çocuklar için online İngilizce kurslarında öğrencilerin İngilizce edinim süreçlerinin en nitelikli ve yüksek hızda oluşabilmesi için yapılması gereken çalışma Okuma ve dinleme becerilerinin daha fazla ve nitelikli yapılmaıdır.

Çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri Reading ve Listening becerilerinin takibini bizzat kurum yönetimi tarafından yapmalı bu takip ve uygulama işini öğretmenlerin insiyatifine bırakmamalıdır.

Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencilerinn hepsi aynı kitapları okumalu ve aynı dinlemevideolarına maruz kalmalıdırlar. Bu sayede çocuklar için online İngilizce kursu öğrencileri arasında hem ayrım yapılmamaış olup hemde çalışma standartı oluşması sağlanacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursu veli ve öğrenciler bu çalışma standartlarına uyum sağlayabilirlerse İngilizce eğitimi en verimli bir şekilde devam edecektir.

Bizler Elöadil çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenler olarak tüm öğrencilermize aynı çalışma standatında her gün 30 dakika dinleme 15 dakika okuma hedefi koyarak bu hedefe ulaşabilmeleri için maksimum enerji ile çalşmaktayız.