Çocuklar için online İngilizce kursu işleyişinde velinin önemi tüm eğitim kurumlarınkinden dahada fazladır. Özellikle çocuklar çin online ingilizce kursu öğrencisinin okuma ve dinleme alışkanlıklarını kazanana online ders yapılması koşullarını benimseyene kadar bu daha da önemli bir yer tutmaktadır.

Çocuklar için online İngilizce eğitimi ülkemizde önceleri basit bir bilgisayar uygulaması ardından da çocukların hafatada 1-3 saat eğlenceli İngilizce konuşma faaliyeti ile dil edinebileceği bir ortam olarak algılandı. Çocuklar için online İngilizce kursunun blgisayar uygulaması olmadığı kısa sürede anlaşıldı ancak hala bir çok çouklar için online İngilizce kursu ve aile tarafından üç beş saatlik bir faaliyet olarak görüldüğü devam etmekte. 

Oysa olaya İngilizce edinim süreci gibi bakılmak zorunluluğu vardır. Çünkü öyle ya da böyle farketmez veli bir şekilde çocuğunun İngilizce edinmesini isteyecektir. Çocuklar için online İnglizce kursunun ana amaı budur. Bu amaca ulaşabilmenin ilk ve temel ilkesi ise velinin özellikle başlangıç aşamasında çocuklar için online İngilizce kursu eğitim sürecine alışması süreci tüm basamakları ile kabullenmesi ile başlaması olacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursunda dinleme okuma ve ders işleyiş disiplinin oturmadığı hiç bir ailede uzun soluklu bir başarının gelmesi mümkün olmadığı gibi en sonunda velinin başarısızlığı online eğitime atacağıda kesindir. Bu en basitsebebden dolayı yaşanması olası yüksek olan başarısızlığı engellemek için çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri duruşlarını belli etmeli çocuklar için online İngilizce kursu velisini ilk günden çocuklar çin online İngilizce kursu eğitiminin sürecine alıştırıp adapte olmalarını sağlamalıdırlar.

Bu davranış aslında işe ekonomik yönünden yaklaşıldığında çocuklar için online İngilizce kursu için büyük bir risk ve külfette oluşturmaktadır.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak bizler velilerimizi daha kayıt olmadan bu süreç hakkında bilgilendirmekte velimizi bu sürece alıştırmaktayız.Başarımızın temel kaynaklarından birininde bu olduğuna inanmakta olan çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenlerimiz ve çocuklar için online İngilizce kursu yöneticilerimiz ile velilerimiz ile bu şeklde ilerlemekteyiz.