Mesleki İngilizce, başta uluslararası ticaret, ticaret ve finans olmak üzere meslek dalları için tasarlanmış veya başka bir deyişle onlarla şekillenmiş bir dil kullanımıdır. İş İngilizcesi diye de adlandırılan bu kavram İngilizce öğretmede ve öğrenmede uzmanlık seviyesi olarak görülür. Alan bazında terminolojilere ve cümle kalıplarına sahip bir kullanım şeklini ifade eden mesleki İngilizce, iş yaşamında geçerli kısaltmalarla da desteklenir. Ayrıca, resmî yazışma, sunum, iş raporları ve toplantı metinleri gibi iş odaklı yazışmalarda kullanılır. Sektöre ve uzmanlık alanına göre uygun terimlerle iletişim ve yazma yeteneği gerektiren mesleki İngilizce, belli terimlere ve kalıplara hâkimiyet kazandırmaya yönelik bir dil eğitimi dâhilinde öğrenilir.

Mesleki ve Günlük İngilizce Arasındaki Farklar

Günlük ve mesleki İngilizcenin ne olduğu hakkında fikir sahibi olduğumuza göre artık bu iki kavramı birbirinden ayıran farklar neler, gelin hep birlikte bakalım.

Kullanım Amaçları

Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? İşte bu soruya vereceğiniz cevap bir nevi bu iki dil kullanımına yönelik seçiminizi de belirler. Günlük İngilizce ve mesleki İngilizce farklı amaçlara hizmet eden iki kavramdır. Genel İngilizce günlük konuşmalar için yaygın kullanılırken iş İngilizcesi mesleki veya akademik amaçlar doğrultusunda tercih edilir. Ayrıca, günlük İngilizce yoğun biçimde günlük konuşma odaklıdır; temel kelime hazinesinin, dil bilgisinin, standart kelimelerin ve kalıpların kullanımını içerir.

Mesleki İngilizce ise daha kapsamlı ve kendine özgüdür; daha profesyonel bir bağlamda uygulandığından genellikle işletmeler tarafından benimsenir. Bu aşamada, mesleki İngilizceyi öğrenmek, iş hayatında ilerlemeyi hedefleyen kişilerde güçlendirici bir etki yaratır ve onların kendilerini geliştirmelerini sağlayarak yeni fırsat kapıları açmalarına yardımcı olur. Mesleki İngilizce kullanıcıları bu doğrultuda muhasebe, reklamcılık, insan kaynakları, sosyal medya, pazarlama, iş planları vb. gibi temsil ettiği sektörle ilgili belirli terimleri kullanmaya odaklanır.

Kullanılan Dil ve Üslup

Günlük ve mesleki İngilizce arasında dil ve üslup açısından farklılıkların olması elbette şaşırtıcı değil. Günlük İngilizcede, genelde ağır terimler yer almaz ve konuşmaya yönelik kelimeler kullanılır. Cümle kalıpları da herkesçe bilinir ve anlaşılır bir nitelik taşır. Diğer yandan, mesleki İngilizce, daha ileri bir dil seviyesi olarak kabul edilir ve çeşitli içeriklerle konulara derinlemesine odaklanmayı sağlayan kelimelerle terimler içerir. Örneğin, sunum sırasında kullandığınız işletme İngilizcesi, bir ağ oluşturma etkinliğinde yaptığınız ayaküstü konuşmalardan çok farklı olacaktır. “Sunum İngilizcesi” oldukça resmî ve kontrollüdür; günlük konuşma dili ise eğlence ve keyfiyet unsuru içerir ama yine de kibarlık kurallarının dışına çıkmaz. Kısacası, mesleki İngilizce resmî ve ciddi bir yapıya sahipken günlük İngilizce doğaçlama ve rahat iletişim kurma imkânı sunan bir dil kullanır.

Mesleki İngilizceyi öğrenmek istiyorsanız, çalıştığınız kuruma veya sektöre göre, genel İngilizceden ayrı olarak, sizden bazı terminolojilerin kullanılmasını bekleyeceklerini göz önünde bulundurmalısınız. Öte yandan, günlük İngilizce öğrenen insanlar, yalnızca tamamen konuşmayı ve belli başlı kelimeleri kullanmaları gerektiğinden, belirli terimleri öğrenme ihtiyacı duymayabilir. Bu arada mesleki İngilizceyi günlük konuşmalarınızda kullandığınızda tuhaf görünebileceğinizi ya da tam tersi durumda iş yerinizde ciddiyetsiz algılanabileceğinizi, bu nedenle doğru kullanıma dikkat etmeniz gerektiğini de unutmayın.

Sonuç olarak, mesleki ve günlük İngilizce kavramlarının ikisi de iletişim biçimi olarak İngiliz dili türleri olsa da, bu ikisinin yaklaşımı ve amaçları birbirinden oldukça farklıdır. Bu açıdan, ihtiyacınıza en uygun türü seçmek ve çalışmaya başlamak size kalıyor.