Çocuklar için online İngilizce kursu için okuma çalışması en büyük avantajlardan biri. Sürekliliği olan ve bir oların başlangıcından sonuna doğru ilerleyen küçük hikayelerden tutun belli bir konu üzerine yazılmış bir makaleye kadar bir çok yazılı metni öğrencilerine çocuklar için online İngilizce kursu öğretmen ve yöneticileri okutabilir. 

Okuma çalışması kendi başına İngilizce ediniminde çok güçlü bir faaliyettir bu faaliyeti çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri rahatlıkla çocuklara online olarak yaptırabilir.

Çocuklar için online İngilizce kurslarında yapılabilecek en güzel görev paylaşımlarından biride çocuklar için online İngilizce kursunda bir okuma birimi oluşturarak bu birime sorumlu bir öğretmen tanımlayıp bu sorumlu öğretmenin tüm çocuklar için online İngilizce kursu öğrencilerini okuma çalışmasında takibi ve yönlendirmesi ile gerçekleştiriyor olmasıdır.

Öğrenciler gerçekten kitabı okudu mu? okudu ise ne kadar anlayabildi bu da cevabı verilmesi gereken önemli bir sorudur. Çocuklar için online İngilizce kursu yöneticilerinin gerek kurs verimliliği gerekse öğrencinin program ve kitaptan ne kadar faydalandığını yine çocuklar için online İngilizce kursu bünyesinde kurmuş olduklar okuma biriminin yapacağı küçük kitap sınavları ile tespit edilebilir.

Çocukların yaşadığı en büyük okuma sorunlarından bir tanesininde sürekli kendilerine "oku" denmesidir. bu sinsile genelde de şöyle devam eder. Eğitim yöneticisi İngilizce öğretmenine çocuğa kitap okutturalim, öğretmen veliye çocuğunuz kitap okumalı, veliden çocuğa çocuğum boş durma kitap oku ... şeklinde ilerleyen bu iletşimin genelde çocuğa hiç bir faydası yoktur. Oysa bu işlem çocuklar için online İnglizce kursunda okuma bölümünün srumlu öğretmeni tarafından çocuğa kitap verilmesi ya da atanması ardından belli bir surede bu kitabı okumasını sağlanması ardından da okunan bu kitap ne derece ciddi bir şekilde okunmuş küçük bir sınav ile tespit edilmesi yapılan bu başarı tespitininde veli bilgilendirmesi ile taçlandırılması ile sonuçlandırılabilir Bu çalışm biraz zahmetli gibi görünsede zamanla hem öğrenci hem de çocuklar için online İngilizce kursu açısından çok kolay bir hale gelecek çocuklar için online İngilizce kursunun sistematik davranışlarından biri olacaktır.

Çcuklar için online İngilizce kursu sadece İngilizce dersinden ibaret olamaz. Bu sadece ders üzerinden gtme popilist bir yaklaşım olup çocuğa kısa vadede bir ivme kazandısa da okuma ve dinleme çalışmalarını ders sonrası faaliyet olarak koymayan bir çovuklar için online İngilizce kursu yapısı uzun vade de mutlaka geri kalacaktır.

Elmadil kurulduğu günden bu yana çocuklar için online İngilizce kurs sistemini İngilizce dersinin hemen yanı başında okuma çalışmaları ile taçlandırmayı kendine ilke edinmiş olup haftalık derslerinden bir tanesini sadece okuma ve okunan kitabın ölçme değerlendirmesine(sınavına)  ayırmıştır. Elmadil çocuklar için online İngilizce kurslarına örnek olmak ve öğrencilerine daha başarılı sonuçlar aldırmak adına her öğrencisine her hafta bir kitap okumayı hedeflemekte ve çalışmalarını bu  şekilde sürdürmektedir.

sonuç olarak Elmadil şunu kabullenmiş ve kendisine ilke edindirmitir. Eğer iyi bir çocuklar için online İngilizce kursu olmak istiyorsan öğrencine kitap okuma alışkanlığını ve bu kitabın değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak zorundasın. Çocuklar için online İngilizce kursu ciddi bir iştir ciddi ve disiplinli bir takip yeteneği ister.Tüm çocuklar için online İngilizce kursu öğrenci ve velileride bu kaliteli davranışı hakediyorlar.