Dil gelişiminde kitap okumanın etkisi tartışılmaz bir gerçek. Çocuklar için İngilizce eğitiminde de bu kabullenilmiş tüm eğitim otoritleri tarafından kabul görmüş ve tavsiye edilmekte.

Burada karşımıza çıkan sorun şu olabiliyor . Çocukların gerçekten kitabı okuyup okumadığı ya da okuduysa bile anlayıp yorumlayamadığıdır. Birde bu iki temel kriterin yannda çocuğun kendi seviyesine uygun kitap seçimi yapılmış mıdır?

Çocuklar için online İngilizce eğitiminde bu dahada önem taşımakta çünkü ister istemez online eğitimin yapısından kaynaklana bir mesafede söz konusu ancak bu çocuğun İngilizce gelişiminde aşılacak en kolay engel olarak görülebilir çünkü asıl mesele kitabın seçimi takibi ve yorumlanmasıdır onlne eğitim teknolojileri ile mesafe sorunu ortadan kalkmış durumdadır.

Çocuklar için kitap seçimi yaparken eğitimciler rekler karakaterler baskı kalitesi gibi özelliklere dikkat eymelidirler ve genelde de bunu çok iyi yaparlar ancak bu özelliklerin çok daha önemlisi kitabın ya da metnin çocuğun İngilizce seviyesine uygun olmasıdır.

Çocuklar için kitap seçimi ve okuma çalışması tamamlandıkdan sonra çok önemli bir eğitim çalışması devreye girmelidir. Bu çalışma kitabın değerlendirilmesidir. Çocuğa sen şunu oku bunu oku gibi söylmler artık mevcut eğitim teknolojisi ve eğitim bilimlerinin gerisinde kalmış durumdadır. Özellikle çocuklar için online İngilizce kursları çocuğu sadece belli peryotlarda gördüğü için kitabın takibi işini daha da özenle yapmalılardır.

Çocuklar için online İngilizce kurslarının br avantajı ise gerek aile gerekse çocuğun İngilizce edinmek amacı ile kursa devam etmesidir. Amaçlı gelen aile ve çocuklar online İngilizce kursundaki eğitmenlerinin verdiği kitap okuma çalışmalarını daha özenle yaptığı toplum tarafından blinmektedir.

Çocuklar için online İngilizce kursuna devam eden bir öğrencinin okuduğu kitabı değerlendiren öğretmeninin ya da kurs yönetiminin kitabın bitmesini takiben kiatbın genel bütünlüğü,içeriği. çocuğa kazandırdığı yeni kelimeler gibi özellikleri içeren bir küçük sınav yapılması uygundur.

Kitap değerlendirme sınavı online eğitim teknolojileri kullanılarak çoktan şeçmeli yada boşluk doldurma hatta sesli metin değerlendirmesi şeklinde yapılabilir.

Çocuklar için online İngilizce kursu Elmadil okuma ve okumayı takiben okunan metnin kazanım değerlendirmesini çok önemsiyor ve bu konuda "her hafta bir kitav ve kitabın sınavı" konsepti ile çalışmalarına devam ediyor. Elmadil öğrencileri daha derslerinin ilk başladığı hafta yeni kitapları ile tanışıp bu kitabın atanmasından sonra kiatbın sınavı ile karşılaşıyorlar.

Bu uygulama zor gibi görünsede doğru kitap seçimi ve kolaydan zora ilerleyen ölçme değerlendirme yöntemleri ile çocukların çok rahat kabullendiği ailelerde bir farkındalığın oluştuğu çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç Çocuklar için online İngilizce kursu olarak çalışmalarınızı ona göre planlayacak öğrenci ve ailelerinizi ona göre yönlendirerek çocuğun İngilizce edinmini gerçekleştireceksiniz.