Çocuklar için online İngilizce kursu bünyesinde süreç tamamen çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinin mutlu olması ve kendini rahat hisetmesi üzerine kurgulanmıştır. Kendini rahat ve mutlu hissetmeyen bir öğrencinin çocuklar için online İngilizce kursuna devam etmesi söz konusu değildir.

Çocuklar için online İngilizce kursunun ilk dersi bunun için diğer tüm derslerden çok daha önemlidir. Çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisi kendini bu ilk dersinde hem güven altınada mutlu hissedecek hem de ortamın bir eğitim ortamı olduğunun farkına varacak.

Eğitim ortamı hem öğrenci hem veli hemde öğretmen için uygun bir şekilde kurulamasa sürekliliğin ve başarının gelme olasılığı yoktur. 

Çocuklar için online İngilizce kursu ilk dersi işlenmeden önce veli ders günü yaşanacak konularda bilgilendirilmeli , kameraların açık olması gerekliliği mutlaka hatırlatılmalı ve yüksek motivasyon ile çocuklar için online İngilizce kursunun ilk dersine başlanmalıdır.

Çocuklar için online İngilizce kursu bünyesinde yapılan ilk İngilizce dersinde ders öncesinde veli tarafından çocuğun kullanacağı kırtasiyeler ders kitabı gibi dökümantasyonlarda mutlaka hazır edilmeli motivasyonu ve başarıyı engelleyecek tüm etkenler ortadan kaldırılmalıdır.