Öğrencilerin İngilizce edinim sürecinde veliler arasında edinilmiş bir yanlış kazanım bulunmakta. Veliler belk geçmişten gelen alışkanlıklardan belki sektörün elemanları olan öğğretmenlerin ve kursçuarın telkinlerinden kaynaklanıyor İngilizce edinimin illa yüz yüze çocuğun kursa gitmesi ile gerçekleşeceğini düşünüyorlar.

Halbuki çocukların İngilizce edinmesinde en önemli faktör çocuğun düzenli inputlar alarak İngilizce'sinin gelişmesidir. Çocuklar için online İngilizce kursu eğitim sürecinde bu ingilizce inputları öğrenciye vermek hem gerçekten çok kolay hemde takip açısından online çok müsaittir.

Burada dikkat edilmesi ve bilinilmesi gereken unsur çocuklar için online İngilizce kursu sınıf disiplini ile yüz yüze sınıf disiplinin aynı koşullarda sağlanmasıdır. Hatta online eğitim sırasında çocuğun yanında bir veli mutlaka bulunacağından dolayı online derslerde çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenin sınıf ve ders disiplinini sağlaması daha da kolay olacaktır.

Yüz yüze yapılan derslerde sınıf disiplini sadece öğretmene bırakılmış olup dersin işleyisi hakkında bir fikir sahibide kimse değildir..

Ayrıca çocuklar için online İngilizce kursu ders programı çocuğun boş zamanlarına yerleştirilebileceğinden verimlilikte daha fazla olacaktır. Artık şu kesinleşmiş bir bilgidir va zaman içerisinde toplumda daha fazla yer edinecektirki çocuklar için online İngilizce kursu ile yüz yüze çocuklar için İngilizce kursu arasında işleyişte hiç bir fark yoktur sadece katılan insanların hangisine uyum göstereceği değerlendirilebilir.