Ülkemizde eskilerden kalan bir alışkanlık olsa gerek hala bir çok aile ve öğretmen için ilkokul 4. sınıf İngilizce eğitimne  başlamak için en uygun yaş olarak kabul ediliyor. Bu yanlış kazanımda İngilizce eğitimi hakkında blgi sahibi olmayan ya da yanlış bilgi sahibi olan öğretmenlerimizin payının büyük olduğunu görüyoruz. bu tartışma konusu bi kenarda duradursun ilkokul 4. sınıf İngilizce kurslarının içeriği hakkında bilgi verelim.

9 yaşına gelmiş ve henüz hiç İngilizce eğitimi almamış olan bir öğrencimiz ilkokul 4.sınıf düzeyinde CEFR Standartlarına göre A1.1 Seviye grubunda İngilizce kursuna başlaması gerekirken daha küçük yaşlarda İngilizce eğitimi almış bir İngilizce kursuna devam edip İngilizce kurs almış öğrencimiz seviye tespit sınavına girip seviyesi ve kazanımları uygun ise A1.2 seviyesinden İnglizce eğitimine devam edebilir ki doğrusuda budur.

İlkokul 4. sınıf İngilizce kursları kendi aralarında amaçlarına göre okul takviye ya da genel olarak İngilizce'yi edindirmek olarak iki temel aaca yönelik planlanmış olabilir. İlkoklu 4. sınıf ingilizce dil kurslarından okul takviyesini amaçlayan kurslar genelde okul ders kitabına bağlı kalırken öğrencilerine İngilizce'yi edindirmek isteyen kurslar CEFR Standartlarında hazırlanmış kurs programlarını uygulamaktadırlar.

İlkokul 4.sınıf İngilizce dil kursları okuma yazma dinleme ve konuşma becerilerinin tamamının uygulamasına yönelik hazırlanmış temel becerilerin geliştirildiği programlardır.

Dinleme ve Okuma becerilerinin ilkokul 4.sınıf İngilizce kursları içerisinde destekleyici yönü son derece kuvvetli olup özellikle online İngilizce kurslarının dikkate alması gereken ve dikkatle takip edilmesi gereken becerilerdir.

İlkokul 4.sınıf İngilizce dil kursu öğrencileri haftada en az 4 ders saati İngilizce eğitimi almalı ve her gün en az 30 dakşka dinleme 15 dakika okuma becerisi çalışmalıdırlar. Okuma ve Dinleme becerisi gelişen ilkokul 4.sınıf öğrencisi zamanla yazma ve konuşma becerilerini de geliştirecektir.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak bizler ilkokul 4. sınıf İngilizce kursu programımızda öğrencilerimizi kendi yaş gruplarında ve kendi seviyelerinde bir İngilizce eğitimine tabii tutmakta öğrencilerimizin gelişimini takip etmekteyiz.

İlkokul 4. sınıf İngilzice dil kursları devamı getirildiğinde kesin sonuç verecek progrmlardır.