Sıfırdan İngilizce öğrenmek tanımı Elmadil olarak bize genelde iki grup veli tarafından soruluyor.

Bunlardan birinci ve yaygın grup çocuğunun İngilizce öğrenmesini en temel seviyeden başlayıp idealindeki seviyeye kadar devam etmesini isteyen veliler ve diğer grup ise İnglizce eğitimini bir türlü tamamlayamamış yetişkilerdir. Elmadil olarak bizler birinci grup velilerimizin bu dileklerini yerine getirmeyi hedef almış durumdayız.

Çocuklarının İngilizce seviyesini sıfır olarak niteleyen değerli velilerin aslında çocukları hakkında istedikleri öğrencinin başlangıç seviyesinde İngilizce eğitimine başlaması ve sürecin ilerlemesi isteğidir.

Velinin bu doğal isteği aslında bilimsel anlamda avrupa dil pasaportu çerçevesinde CEFR Standartları olarak düzenlenmiştir. CEFR'ye göre A1 seviyesi düzeyindedir. A1 seviyesi çocuklar için ingilizce eğitiminde alt basamaklara ayrılabilir bu alt basamaklar genelde yaş kriteri üzerinden planlanır.

Elmadil olarak bizler sıfırdan İngilizce öğrenmek isteyen çocuklarımıza A1 seviyesini yaş dağılımına göre 

  • Pre - A1. 1- 1,2,3. Sınıf (7-8 Yaş)
  • A1.1 - 4,5. 6. Sınıf (9,10,11 Yaş)

gruplarına ayırmaktayız.

Çocuğunun kendi değimi ile sıfırdan İngilizce öğrenmesini isteyen veliler için en güvenilir ve evrensel yol budur. Bazı dil kurslarında konuşarak ngilizce öğrenileceği tezi savunulup uygulansada bu kounşm sürecinin nereye kadar sürdürüüle bileceği mechuldür. İngilizce konuşma çocuğun İngilizce gelişimine pozitif yönde mutlaka kazanımlar katacaktır ancak sıfırdan İngilizce öğrenme düşüncesinde olan ailelerin çocuklar için başlanaşamasında Dinleme ve öğretmen desteği çok daha etkili ve sürdürülebilir niteliktedir.

Çocuğunun sıfırdan İngilizce öğrenmesini isteyen velilerin nihayi amacı çocuğunun büyüdüğünde  İngilzce'yi niyelikli bir şekilde konuşuyor olması isteğidir. Nitelikli İngilizce kazanımının oluşmadı için dinleme ve okuma becerlerinin mutlaka iyi temeller üzerine kurulmuş olmasıda gerekmektedir.

Elmadil olarak tüm velilerimizi ve çocuğunun sıfırdan İngilizce öğrenmesini isteyen velilerimizi öğretmenlerimiz ile görüştürerek, sosyal medyadan  web sayfamız üzerinden sürekli bilgilendirmekteyiz. 

Çocuğunun Sıfırdan İngilizce öğrenmesini isteyen velilerimiz için web sayfamızda hazırladığımız bölümün linkini aşağıda tekrar yayınlayalım. Sıfırdan İngilizce öğrenmek isteyen velilerimizin bu bölümü dikkatle incelemesinide önerelim.

Bu linkte var olan bilgiler çocuğunun sıfırdan İngilizce öğrenmesini isteyen siz değerli velilerimize yeterli gelmaz ise Elmadil'i arayıp öğretmenlerimizden bilgi alabileceklerinide hatırlatalım.