Çocuklar için online İngilizce kursunun ne derece başarılı olduğu hangi değerlere göre anlaşılabilir?. Sadece veli ve öğrenci memnuniyeti ya da öğrenci sayısı başarı kriteri olabilir mi?

Eğitimde öğrenci sayısı başarı kriteri olarak alınamaz bu çocuklar için online İngilizce kursu içinde geçerlidir. Çocuklar için onlne İngilizce kursunda başlangıç gruplarındaki (A1) öğrenci sayısı ile bu öğrencilerin diğer seviyelere geçiş oranı başarıyı gösteren ana kriterdir.

Çocuklariçin online İngilizce kursları her seviyeden öğrenciyi açtıkları sınıflara uygun olarak yerleştieceklerdir. Bu sınıflardaki çocuklar için online İngilizce kursu öğrencilerinin başka eğitim kurumlarından gelme olasılığıda göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir çocuklar için online İngilizce kursunun gerçek başarıde ğerini bulmak için eğitim sürecini takip etmek çocuklar için online İngilizce kursu öğrencilerinin bir üst seviyeye hangi oranda geçtiğini tespit etmek gerekir.

Ana omurga çocuklar için online İngilizce kursu öğrencisinin yüksek motivasyon ile çocuklar için online İngilizce kursuna devam etmesi üzerine kurulmuştur. Çocuklar için online İngilizce kursunda devamlılığı sağlaya bilen bir öğretmen ekibi ve yöneticileri başarı yolunda ilerliyor demektir. Ancaka burada son sözü söyleyecek olan çocuklar için online İngilizce kurunda başlangış düzeyinde (A1.1 ve Pre-A1.1) öğrenci sayısının üst sınıflara devam ederek öncelikle en az A2.2 ve sonrasında B1.2 ve B2.2 seviyelerine hangi oranda ulaştığı tespit edilmeli ve öğrenci kaybı ne kadar az ise başarısının o kadar fazla olduğu kabul edilmelidir.

Burada tek dikkat edilecek husus çocuklar için online İngilizce kursuna devam etmeyen öğrencilerin başka eğitim kurumkarına geçişi ve ekonomik sebebler gibi etkenler ile İngilizce eğitimini bırakmamış olması gerekliliğidir. Çünkü çocuklar için online İngilizce kursu öğretmen ve yöneticilerinin bu tip dış etkilere müdahale etme şansları yoktur..

Kısacacı çocuklar için online İngilizce kurslarında başarı değerlendirmesi başlangıç düzeyinde ya da ara seviyede aldığı bir öğrenciyi üst seviyeylere mümkün olduğunca çok sayıda çıkarması ile basitçe değerlendirilebilir.