Çocuklar için İngilizce kursları yaş itibarı ile öğrencilerini erken yaşta İngilizce'ye başlatarak öğrencilerin İngilizce edinimine biran önce başlamaktadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken çocuklar için İngilizce kursu dersleri ile kalmayıp çocuklar için İngilizce kursu öğrencisinin düzenli olarak okuma ve dinleme yapmasıdır. 

Çocukların erken yaşta dinleme ve okuma yapmasının fayfası İngilizce ile sıkılmadan bolca vakit geçirmeleri İngilizce konuşurken telaffuzlarının daha iyi olması zamanla okuma çalışmaları ile genel kültürlerinin artması şeklinde ilk pozitif kazanımlar ile ortaya çıkacaktır.

Çocuklar için İngilizce kursu öğrencisinin çocukluk çağında alacağı doğru eğitim ve doğru kazanımlar sayesinde ileride kazanacağı yanlış kaanımlarda önlenmiş olur. Çocukluk çağında bolca seyredebileceği İngilizce şarki videoları ve yaşına uygun videolar ile kazanımlar çocukta doğru yerine yerleşecektir.

Ayrıca çocuklar için İngilizce kursunda öğrenciler bir çok İngilizce kavramı çok  daha fala tekrar ile daha kolay öğrenebilir ve unutmazlar.

Çocuklar için İngilizce kursu öğrencisinin bir avantajıda çocuğun öğrendiği-edindiği İngilizce'yi çevresindeki insanlarla konuşma şansı olursa yaşayacağı mutlulukmile motivasyonu artacak yaşayacağı mutluluk ile İngilizce'ye daha fazla sarılacak önem verecektir.

Çocuklar için İngilizce kursu yöneticilerinin bir görevide öğrencisini sahip olduğu İngilizce'yi sergileme ve kullanma fırsatı vererek bu tip ortam ve faaliyetler sağlayarak çocuklar için İngilizce kursu öğrencisini İngilizce ile mutlu etmesini sağlamak olacaktır.

Bizler Elmadil çocuklar için İngilizce kursu olarak hafta içi her gün yaptığımız İngilizce faaliyetler ve okuma şeklikleri ayrıca konuşma becerisini ön plana çıkaran derslerimizle öğrencmizin kendini İngilizce ifade edebilmesi için imkanlar sağlamakta ve bunu kendimiz için  bir görev olarak görmekteyiz.