Çocuklar için İngilizce kursu yöneticileri öğrencilerine, öğretmenlerine ve çocuklar için İngilizce kursu velilerine hedef koyma işini bırakmamalı alternatif hedefleri araştırıp sunmalıdır. 

Çocuklar için İngilizce eğitiminin varabileceği kazanımsal noktalar ancak bir uzmas ve tecrübeli eğitmenler tarafından bilinebilir. Sadece çocuğa çocuklar için İngilizce kursu içerisinde İngilizce öğretme çabası başarıya öğrenciyi götüremeye bilir.

Çocuklar için İngilizce kursu öğrencisi edineceği İngilizce bilgisi ile dünyaya nasıl açılacağını onu bekleyen kültürel kazanımları bilirse motivasyonu artar ve İngilizce ile daha çok vakit geçirir.

Çocuklar için İngilizce kursu yöneticileri ve çocuklar için İngilizce kursu öğretmenleri amaçlarına öğrencilerini hedef koyma konusunda yeterli kazanımlara ulaştırabilirse daha verimli bir İngilizce eğitim süreci yaşanacak çocuklar için İngilizce kursu öğrencisi hedeflerine daha kolay ulaşacaktır. 

Öğrencilerine en basit şekilde her yıl bir seviyeyi tamamlama hedefi bile konulsa çocuklar için İngilizce kursu öğrencisi bu hedef doğrultusunda bile son derece sistematik ilerlediğini hissedecek ve eğitimine devam edecektir.

Elmadil çocuklar için İngilizce kursu olarak bizler gerek hedef belirlemede gerekse belirlenen hedeflere öğrencilerini ulaştırmakta İngilizce eğitimlerinin her aşamasında veli ve öğrencilerinin yanındadır.