Eğitimin her basamağında ve her kurumunda olduğu gibi çocuklar için online İngilizce kursunda da veli bilgilendirmesi en önemli işlemlerden bir tanesi. Çocuklar için online İngilizce kursu öğretmen ve yöneticileri velilerini çocuklar için online İngilizce kursunda yaşayacakları süreç ve çocuklar için online İngilizce eğitiminin işleyiş ve basamakları konusunda detaylı bilgilendirmeleri çok uygun olacaktır.

İngilizce eğitimi almış konuya hakim velilerde belki bu bir sorun olmasada çocuklar için online İngilizce eğitiminin tüm veliler seslendiği unutulmamamlı hatta çocuklar için online İngilizce kursuna çocuğunu teslim eden bazı velilerde ise işin sistematiği hakkında eksik ya da yanlış birgi olableceği göz ardı edilmememlidir.

Veliler sonuç itibarı ile çocuklar için online İngilizce kursundan sonuç isterler ki bu çok haklı bir istekdir. Çocuğunun bu çocuklar için online İngilizce kursu eğitimi sonrasında neler başaracağını sadece hayaller doğrultusunda ifade edebilirler. Çocuklar için online İnglizce kursu öğretmen ve yöneticileri veliye çocuklarının basamak basamak hangi aşamalaı geçeceğini bu basamakların ne kadar süre alacağını çocuklar için online İngilizce kursuna devam eden öğrencinin bilgisinin sahadaki ya ni onların karşılığını bildiği hayattaki yerlerine hangi yıllarda ulaşabileceğini teker teker anlatmalıdırlar

Veli desteği olmadan öğrencilerin normal süreçte bile başarı sağlamasının çok zor olduğu bilinmektedir. Birde buna çocuklar için online İngilizce kursunun basamakları eklendiğinde öğrenciye ulaşmanın en güvenilir yolu velidir. Veli ancak konu hakkında bili sahibi ise bu süreçte çocuklar için online İngilizce kursu çalışanlarına yardımcı olabilir. Çocuğundan yapabileceğinden fazlasını bekleyen bir veli yapısı ile çouğunun eksiklerini farkedemeyen bir veli yapısı hemen hemen aynı sonuca ulaşır. 

Çocuklar için online İngilzce kursu bünyesinde kurulabilecek bir rehberlik servisi ya da iletişim servisi velilerin çocuklar için online İngilizce kursunun işleyeceği eğitim programı hakkında çok rahatlıkla veliye bilgi verebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus çocuklar için online İngilizce kursu içerisinde veliye bilgi verecek görevlilerin kesinlikle öğretmen olmaso ve çocukların İngilizce gelişimini bildiği gibi iletişimininde güçlü bireylerden oluşması gerekmektedir.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu veli bilgilendirmesinin en az öğrenci eğitimi kadar öneml olduğuna inanıyor ve çalışmalarını bu şekilde sürdürüyor. Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu bünyesinde kurum yöneicilerininde içinde bulunduğu veli bilgilendirme ekibi haftanın 7 günü hizmet verdiği gibi kayıt öncesinde ve kayıt sonrasında eğitim süreci ilerlerken de veliye çocuklar içn online İngilizce kursunun ilerleyişi hakkında detaylı bilgi vermeyi bir asli görev olarak kabul ediyor

Şu gerçek hiç akıldan çıkartılmamalıdır. Özellkle küçük öğrencilerin çocuklar için online İngilizce kursundan faydalanabilmesi için bilinçli veli olmaz sa olmaz şarttır.