Çocuklar için İngilizce kursuna devam edecek öğrencinin velisinin üç temel unsura dikkat etmesi gerekir. Birincisi bir çok çocuk İngilice eğitimini kndi başına sürdüremez çocuklar için İngilizce kursu velisinin İngilizce bilmesesine gerek olmamamsına rağmen çocuğuna onun edinim sürecinde yardımcı olması gerekir. Bu yardım ana hatları ile İngilizce yardımı değil çouğun İngilizceye yaklaşımı dinleme ve okuma yaparken kullanacağı aletlerin kullanımı gibi destek yardımları olmalıdır.

İkinci dikkat edilecek husus çocuklar için İngilizce kursuna devam edecek olan öğrencinin sosyal olarak bu eğitimehazır olması gerektiğidir. Sosyal olarak derslere devamlı katılacak olgunluğa gelmemiş olan bir öğrencinin bölük pörsük İngilizce eğitimi alması ona çok fazla bir getirisi olmayak bir çalışmadır.

Çocuklar için İngilizce kursu proramında üçüncü ve en önemli faktör ise çocuklar için İngilizce kursunun nitelikleridir. Çocuklar için İngilizce kursu bu programı ana program olarak mı almış yoksa ek gelir olsun dıye yan dal mı yapmış, çocuklar için İngilizce kursu çocuk İngilizcesinin tüm seviyelerinde grup açmış mı ve yeterince öğrencisi var mı?. Çocuklar için İngilizce kursu öğretmenleri tamamen çocuk eğitimine ve çocuk psikilojisine odaklanabilecek eğitime sahipler mi? Çocuklar için İngilizce kursunun sınıf mevcutları çok kalabalık mı? gibi soruların cevapları araştırılmalı ve çocuklar için İngilize kursu seçimine öyle karar verilmelidir.