Eğitimde öğrenci gelişiminin takibi başlı başına uzmanlık ve mesai isteyen bir çalışmadır. Bu süreç çocuklar içi online İngilizce kursu içinde gerçekleşiyorsa takip daha da bir önem ve hassasiyet ister.

Öğrenci takibi özellikle çocuklar için online İngilizce kurslarında veli yönlendirmesi ile daha da önem kazanıyor. Öğretmen ve ya eğitim kurumunun ben anlattım sizde gerekli çalışmaları yapın ödeviniz şurdan başlar buraya kadar düşüncesi yeterli olmadığı gibi öğrencilerin bir çoğunun başarısızlık sebebidirde aynı zamanda.

Çocuklar için online İngilizce kursları öğrencisinin motivasyonunu akademik çalışmalarını, ödevlerini dinleme ve okuma çalışmalarının gündelik yapılıp yapılmadığının tespiti, sınavlar gibi eğitim faaliyetleri bağımsız bir göz ile çocuklar için online İngilizce kursunda bir birim tarafından takip edilmeli bu takip İnilizce öğretmenine ek bir iş olarak asla verilmemeli takibi yapan kişinin kurum yöneticisi ve sınıf öğretmenini bilgilendirmesi ile son bulmalıdır. Veli bilgilendirmesi sınıf öğretmeni ya da kurum yöneticileri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.

Çocuklar için online İngilizce kursları kayıt aşamasında öğretmeni ve öğrenciyi ön plana çıkarsada  gelişimin gzli kahramanları öğrenci gelişim ve faaliyetlerini takip eden kişilerdir.

zamanla İngilizce eğitimi öğrenci ve ailede rutin bir çalışma sıradanlaşma haline dönüşebilir çocuklar için online İngilizce kursunda öğrenci çalışmalarını yapan görevliler bu sıradanlaşmayı çocukların çalışmaları aksatmasından farkedecek öğretmeni ve kurum yönetimini bilgilendireceklerdir. Bından sonra yeni heyecan katma işi yine İngilizce öğretmeni ve kurum yöneticilerine düşecektir.

Çocuklar için online İngilizce kurslarında öğrenciler pamuk ipliği ile bağlıdırlar. Gelmeyen başarı ya da sıradanlaşma motivasyonu düşürüp çocuğun online İngilizce eğitimini bırakmasına neden olabilir. bundan dolayo öğrenci gelişim ve görev takibini yapan görevliler her daim öğrenci hareketini bağımsız bir göz ile görüp grekli önlemlerin alınmasını sağlayacaklardır.

Çocuklar için online İngilizce kurslarının içerisinde yer alan Elmadil'de öğrenci takibi sınıf öğretmenlerinin dışında danışman öğretmenler tarafından hassasiyetle yapılmakta olup her bir çalışma nokta atışı gözlemlenmektedir. Danışman öğretmenlerimizin performansı sayesinde Elmadil kararlı adımlarla ilerlemekte veli ve öğrencilerimizin sevgi ve saygısını kazanmaktadır. Çocuklar için online İngilizce kurslarında takip can damarıdır.