Yapılan her eğtim çalışması öğrencinin geleceğini belirleyen bir adımdır. Çocuklar için online İngilizce kursuna devam eden bir öğrencinin yıllarca aldığı eğitiminin onun geleceği açısından mutlaka bir etkiside olmalıdır.

Çocuklar için online İngilzce kursu öğretmenleri ve çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri öğrencilerinin sahip oldukları İngilizce bilgisinin onun gelecekte ne işine yarayacağını çocuklar için online İngilizce kursunda edindikleri İngilizce'yi nerede nasıl kullanacakları hakkında az çok mutlaka bir bilgi sahibi olmaları gerekir.

Çocuklar için online İngilizce kursunda edinilen bu İngilizce'nin bir nevi kontrol ve ispatı da dil sınavlarının sonuçları olacaktır. O zaman bu giriş bilgilerine dayanarak şunu diyebiliririz ki öğrencinin geleceğnde sahip olduğu İngilzce donanımı ve çocuklar için online İngilizce kursunun mutlaka bir yeri vardır ve öğrencinin kariyer planlamasında çocuklar için online İngilizce kursu mutlaka bir şekile etkisini göstrecektir.

Çocuklar için online İngilizce kursu öğetmenleri ve çocuklar için online İngilize kursu yöneticileri öğrenclerinin İngilizce bilgisini doğru ölçerlerse bu edinilmiş durum ile ülke ve dünya koşullarında nelerin başarılabileceği zaten bir çok insan tarafından blinmektedir. O zaman çocuklar için online İngilizce kursuna düşen en önemli görevleden biri çocuğun sahip olduğu İngilizce'nin düzeyünün iyi belirlenmesi ve bu düzeyin veliye net bir şekilde ifade edilmesi olacaktır.

Öğrenciler İngilizce gelişimi için bir çaba harcarlar ancak yaşları gereği sahip oldukları dil düzeyinin kendilerine olan etkisi hakkında bir yorum yapamazlar veliler ise İngilizce'yi bilmiyorlarsa kulaktan dolma ifadelerle bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını ifade ederler oysa çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenleri ve çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri için durum böyle değildir. Çocuklar için online İngilizce kursu öğretmenlerive çocuklar için online İngilizce kursu yöneticileri meslekleri gereği öğrencilerinin sahip oldukları İngilizce düzeyinin mevcut dünya koşullarında meslekkler içinde nasıl kullanabilcekleri özellikle dil sınavı sertifikaları ile bu bilginin nasıl işe yarayabileceğini bilmeleri ve çocuklar için online İngilizce kursu velilerine bu bilgileri anlatmaları gerekir.

Eğitim bir bütündür ilesi ile yola çıkan her çocuklar için online İngilizce kursu öğretmeni ve çocuklar için online İngilizce kursu yöneticisi yaptıkları iş olan çocuklariçin online İngilizce kursuna ders anlat geç mantığı ile yaklaşmamalı çocuklar için online İngilizce kursu veli ve öğrencilerini kariyer planlamaları konusunda da bilgilenirmelidir. Burada çocuklar için online İngilizce kursuna ait bireylerin konuya sadece İngilizce olarak taklaşmaları çocuğun meslek seçimi ya da yaşam koşulu hakkında etkileyici fikirler vermemeleri gerekmektedir. Bu çocuklar içn online İngilizce kursu için yetki aşımına girer ki doğru bir yaklaşım olmaz.

Elmadil çocuklar için online İngilizce kursu olarak bizler velilerimiz ile yaptığıız görüşmeler ve veli toplantılarının bir bölümünde öğrencimizin o anki durumu ve gelecekte neleri başardığında neler yapabileceği hakkında velilerimizi bilgilendirmekte ve öğrencimizi çocuklar için online İngilizce kursunda sadece ders anlat geç değil İngilizce'sini kullanabileceği ya da kullanacağı alanda nasıl ispat edebileceği konular hakkında bilglendirmekteyiz.