Çocuklar için İngilizce kursu eğitim sürecinde en önemli destekleyici faaliyeti ve göz ardı edilmemesi gereken dinleme (listening) dir. Öğrenmek istediğimiz dili önce duyup anlamak gereklidir. Buna en güzel örnek olarak bebeklerin ana dilini edinmesi süreci verilebilir.

Bebeklerin ana dillerini edinme sürecindeki dinleme yöntemlerini çocuklar için İngilizce kursu içerisinde uygulama şansımız oldukça fazladır. Bebeklerde düzensiz ve sık tekrar ile dinleme yaparlar, bizlerde öğrencilerimize düzensiz ve sık tekrar ile dinleme yapma fırsatını verebilirsek çocuklar için İngilizce kursu öğrencileride İngilizce gelişimlerini dinleme ile pekiştirebilirler. 

Yeterli miktarda dinleme yapıp dile maru kalan çocuklar için İngilizce kursu öğrencilerinin artık sırada çocuklar için İngilizce kursu İngilizce öğretmeni tarafından gerekli eğitimi alma sırası gelmiş olur. Çocuklar için İngilizce kursunda İngilizce derslerinde eğitimini almaya başlayan ve devam ettiren öğrencilerin çocuklar için İngilizce kursu yöneticileri tarafından takibi ilede öğrencinin İngilizce gelişiminin tamamlanmaya doğru gittiği gözlemlenir.

Ülkemizde İngilizce eğitimi bir çok etkenden dolayı gereksiz yere zorlaştırılmış ve başarıya ulaşma oranı oldukça az kalmıştır. Oysa çocuklar için İngilizce kursu çalışmalarını basit düzeyde bebeklerin ana dilini edinme sürecine benzetip ardından çocuklar için İngilizce kursu öğrencisinin gelişimini tamamladıkça üzerine akademik bilgiler koyarak ilerlemesi en güvenilir yol olabilecektir.

Çocuklar için İngilizce kurslarının yapacağı çok küçük ama bir o kdarda etkili çalışmalar ile çocuklar için İngilizce kursu velileri çocuklarına İngilizce'ye maruz bırakma konusunda yardımcı olabilecekler ve öğrencilerimizin çocuklar içinnİngilizce kursu eğitim sürecinde başarıları biranda en yüksek düzeye ulaşabilecektir.

Çcouklar için İngilizce kursu eğitim çalışmalarını bir bebeğin ana dilini öğrenme süreci şeklinde modelliyen çocuklar için İngilizce kursu yöneticileride öğrencileri ile birlikte başarıdan başarıya koşacaklardır.

Bizler Elmadil çocuklar için İngilizce kursu olarak tüm eğitim faaliyetlerimizi ana dilini edinen bir bebeğin gelişim sürecindeki gibi modellemeyi kendimize ilke edinmiş durumdayız.